Wynajmij
ogrodzenie
online
kolory pojemnikow na smieci 400x350 - Kolory koszy na śmieci
2019-04-04 Łukasz Kamiński

Kolory odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego z nas. Lepiej czujemy się, gdy wpasowują się one w nasz nastrój i trafnie oddają emocję. Również gospodarka odpadami ma swoje odcienie. Barwy pojemników na odpady ułatwiają nam proces segregowania nieczystości.

W ostatnim czasie obowiązujące prawo dostosowało się do potrzeb mieszkańców. Poszczególne kolory zostały usystematyzowane. W chwili obecnej,  gdy widzimy określony kolor kosza na śmieci od razu wiemy jak z niego skorzystać. Taki stan rzeczy powinien się upowszechniać i stanowić istotny element otoczenia każdego z nas.

Dawno temu minęły czasy, w których nieczystości wędrowały do jednego kubła. Paleta barw koszy na śmieci wygląda następująco:

Kolory koszy na śmieci – barwy gospodarki odpadami

  • Czarny – kolor czarny kojarzy się nam z czymś co już jest niepotrzebne i nie można tego wykorzystać w żaden inny sposób. Taką barwę Ustawodawca wybrał do pojemników na odpady niesegregowane. Wrzuca się do nich wiele rozmaitych odpadów, które stanowią tzw. resztki pokonsumpcyjne. Czarny zbiornik na śmieci to miejsca zagospodarowania nieczystości o kodzie 20 03 01 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne).
  • Niebieski – kolor niebieski a nawet błękitny rodzi skojarzenia z kartkami papieru, które są najczęściej białe. Odcienie śniegu miewają również gazety, kartony oraz różnego rodzaju podkładki. W niebieskich pojemnikach powinniśmy składować tzw. makulaturę czyli odpady o kodzie 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury).
  • Zielony – kolor zielony to kolor nadziei. W kontekście odpadów może on rodzić nadzieję na uzyskanie wyższych poziomów recyklingu. Szkło jest przecież ciężkie, więc jego odzysk ma sens. I choć z natury jest to odpad obojętny to jego dokładne wyselekcjonowanie zmniejsza ciężar strumienia odpadów zmieszanych. Stłuczka szklana ma kod odpadu 15 01 07 (opakowania ze szkła).
  • Brązowy – brązowa jest ziemia, kompost pnie drzew oraz wiele innych elementów roślinnych. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że Ustawodawcy określili kolor koszy do tego rodzaju śmieci jako brązowy. Trawę, liście, zgniłe owoce, ogryzki oraz obierki od ziemniaków zaliczają się do śmieci o kodach 20 02 01 i 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji).
  • Żółty – opakowania z tworzyw sztucznych oraz metale trzeba wrzucać do koszy koloru żółtego. Tego rodzaju odpady to prawdziwa plaga dzisiejszych czasów. Tak zwane „pety” oraz puszki są wszechobecne we wszystkim czego używamy. Od ubrań aż po opakowania żywnościowe ich udział wciąż wzrasta i zdaje się, że tych tendencji nie powstrzymamy.
Kolory pojemników na śmieci nie mogą być dowolne
Kolory pojemników na śmieci nie mogą być dowolne

Zobacz także: