Wynajmij
ogrodzenie
online

Porady dotyczące bezpiecznego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
2023-06-19 Łukasz Kamiński

Porady dotyczące bezpiecznego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Niebezpieczne odpady to odpady, które stanowią realne zagrożenie i to zarówno dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, jak i środowiska.

Ich składowanie  musi odbywać się w odpowiednich miejscach, natomiast unieszkodliwianie wykonuje się w specjalistycznych zakładach pod restrykcyjną ochroną.  Dziś udzielimy Wam kilku rad dotyczących bezpiecznego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Zasada pierwsza: nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne odróżniają się od innych rodzajów odpadów tym, że mogą być podatne na samozapłon, a przy tym mogą być łatwopalne. Do tego często cechuje je korozyjność oraz reaktywność ze skłonnością do emisji i eksplozji. Nie można też zapominać o ekotoksyczności. Ich wpływ na środowisko jest bardzo destrukcyjny. Odpady niebezpieczne trzeba odpowiednio składować i w żadnym wypadku nie można ich mieszać. Tutaj należy wiedzieć, że odpadów niebezpiecznych nie można mieszać z substancjami czy materiałami, które należą do innej grupy. Jeżeli doszłoby do zmieszania będą stanowić jeszcze większe ryzyko dla środowiska czy życia ludzi i zwierząt. Jest tutaj pewne odstępstwo od tej zasady, które znajduje się w art. 21, a mianowicie dopuszcza się mieszanie odpadów z innymi nieuznanymi za niebezpieczne, ale pod warunkiem, że zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania. W wyniku tego procesu nie może nastąpić wzrost zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Jeżeli odpady niebezpieczne ulegną zmieszaniu, które jest niezgodne z przepisami, to w takim przypadku należy je rozdzielić, ale pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe, a przy tym ekonomicznie uzasadnione

Zasada druga: właściwa utylizacja

Odpadu niebezpieczne muszą być odpowiednio zutylizowane. Trzeba wiedzieć, że gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wymaga wiedzy, a także stosowania się do przepisów prawa. Bardzo często wykorzystywana jest metoda termiczna. W tym przypadku odpady spala się w piecach rozgrzanych do temperatury od 850 do 1100 stopni Celsjusza. Dzięki temu istnieje możliwość zredukowania objętości i to nawet o 90%. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku odpadów przemysłowych, gdyż te spala się w specjalnych komorach, gdzie nie ma dostępu powietrza. Odpady niebezpieczne, np. medyczne można utylizować wykorzystując sterylizator parowy, który podgrzany jest do temperatury wynoszącej nawet 190 stopni. Występuje też metoda wykorzystująca przetwarzanie mikrofalowe. W tym przypadku stosuje się specjalnie dobrane promieniowanie, które najpierw oczyszcza odpady. Odpady niebezpieczne nie mogą być magazynowane przez długi czas. Warto wiedzieć, że czas magazynowania wynosi do 3 lat, przy czym trzeba stosować do tego celu specjalnie przeznaczone, szczelne pojemniki. Pamiętajcie, że ten czas magazynowania obejmuje specjalne firmy zajmujące się utylizacją. Natomiast odpady niebezpieczne, np. medyczne z terenu szpitala czy przychodni nie mogą być trzymane dłużej niż 72 godziny, jeżeli odbywa się to w temperaturze od 10 do 18 stopni. Jeżeli magazynowanie odpadów odbywa się w temperaturze poniżej 10 stopni, to wtedy można je magazynować tak długo jak pozwalają na to właściwości, przy czym ten czas nie może być dłuższy niż 30 dni. 

Zasada trzecia: jak należy zabezpieczyć miejsce przechowywania odpadów niebezpiecznych, czyli kody i ograniczony dostęp

Odpady niebezpieczne muszą być odpowiednio zabezpieczone. Miejsce ich przechowywania nie może być zawilgocone. Musi też występować gruba posadzka, tak aby wyciek z odpadów nie dostał się do gleby czy wody. Składowane odpady nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia czy życia. Muszą być też odpowiednio opisane przy użyciu kodów. Osoby postronne, które nie są uprawnione nie mogą mieć dostępu do miejsca składowania odpadów niebezpiecznych.   

 

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

              

Zobacz także: