Ochrona środowiska

Podstawowe rodzaje odpadów

2018-11-13

W każdym gospodarstwie domowym powstaje bardzo wiele rozmaitych śmieci. Według katalogu odpadów, nieczystości dzielimy na kody, których ilość można liczyć w tysiącach. Nie będziemy jednak zanudzać Państwa wywodami, które mają naturę stricte naukową. W zamian za to, postaramy się omówić podstawowe typy nieczystości, z którymi ma do czynienia każdy z nas.

Kolory pojemników na odpady

2018-11-03

Gospodarka odpadami to dziedzina, która w ostatnich latach przeszła olbrzymie przeobrażenie. Jeszcze do niedawna w naszym kraju, mało kto zwracał uwagę na kwestię związane z ochroną środowiska. Przystąpienie naszego kraju do struktur Unii Europejskiej zmieniło panujący stan rzeczy. Widmo kar za nieuzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu, sprawiło że w lipcu 2013 Gminy przejęły władztwo nad wywozem […]

Co zrobić, gdy nasze odpady nie zostaną odebrane w terminie ?

2018-11-02

Jeśli Państwa używany pojemnik na odpady dotarł już pod wskazany adres to może być to dopiero połową sukcesu. Drugą składową jest bowiem jego regularne opróżnianie. Każdy kto mieszka na posesji jednorodzinnej doskonale wie, że bywają sytuację w których z różnego rodzaju powodów śmieci nie są odbierane przez dłuższy okres czasu.

Sami możemy oddziaływać na środowisko

2018-10-28

Z każdym rokiem wzrasta znaczenie gospodarowania odpadami. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników. Coraz większa liczba mieszkańców naszej planety oraz postępująca degradacja środowiska to tylko niektóre z czynników, które wpływają na naszą aktywność w omawianym obszarze.