Wynajmij
ogrodzenie
online

Odpady gastronomiczne – jak zaplanować ich utylizacje

Odpady gastronomiczne
2024-01-29 Łukasz Kamiński

Odpady gastronomiczne – jak zaplanować ich utylizacje

Odpady gastronomiczne, to temat, który zajmuje wielu właścicieli konkretnych biznesów. Przede wszystkim dlatego, że to właśnie ich dotyczy Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku mówiąca o tym, że odpady w gastronomii należą do bioodpadów ulegających biodegradacji.

Zgodnie z tym, każdy właściciel firm cateringowych musi zadbać, by odpady w gastronomii były utylizowane w odpowiedni sposób. Więcej o tym, przeczytasz w artykule poniżej.

Odpady gastronomiczne – co musisz wiedzieć na początek?

Każdy producent żywności musi zadbać, by powstałe przez niego odpady powstawały w zaplanowany sposób. Powinien zatem ustosunkować się do zapisów w Ustawie, a co więcej także projektować działania gastronomiczne w odpowiedni sposób.

Przede wszystkim ważne jest, by zapobiegał on powstawaniu odpadów lub ograniczał ich ilość, a przy tym negatywne oddziaływanie na środowisko. Powinien także zapewnić odzysk odpadów, jeśli mógłby on zmniejszyć ich ilość lub wpłynąć korzystnie na gospodarkę odpadami w danym miejscu.

Prowadzenie kuchni, a utylizacja odpadów – to też jest ważne!

Utylizacja odpadów gastronomicznych jest równoznaczna z prowadzeniem kuchni we właściwy sposób i na wszystkich etapach przygotowania posiłków. Dlatego należy systematycznie kontrolować bieżący stan zapasów, jak również tempo ich sprzedaży. Równie istotne dla organizacji odpadów gastronomicznych, będzie zapobieganie nadprodukcji, czy kupowanie tylko tych produktów, które zostaną w pełni zużyte

Niezwykle ważna będzie ponadto segregacja odpadów w gastronomii, która z dobrze wyposażonym miejscem do utylizacji odpadów zapewni sprawne działanie w każdej kuchni.

Warto przy tym zaznaczyć, że odpady w gastronomii w dużej mierze są biodegradowalne. Oznacza to, że w przypadku odpowiedniej segregacji śmieci można je ponownie wykorzystać

Przy czym selekcja i przechowywanie takich odpadów powinno się odbywać w indywidualnie narzucony sposób, najlepiej tak, by nie miały do nich dostępu zwierzęta lub szkodniki. Podpisując umowę na wywóz takich odpadów z zewnętrzną firmą, zapewniasz sobie pewność odbioru śmieci w sposób zgodny z przepisami prawa

 

Odpady gastronomiczne
Odpady gastronomiczne