Wynajmij
ogrodzenie
online
Kod odpadu 07 02 13
2024-01-25 Łukasz Kamiński

Co oznacza kod 07 02 13?

Oznaczanie kodem 07 02 13 w ramach przepisów dotyczących odpadów wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach jest objęty obowiązkiem stosowania kodów – między innymi kodu 07 02 13. Jaki rodzaj odpadów zalicza się do tego kodu?

Stosowanie kodów odpadów a prawo

W skrócie, każdy posiadacz i producent odpadów ma obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji ilościowej i jakościowej, z wykorzystaniem katalogu odpadów.

Proces ustalania kodów odpadów opiera się na Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r., które definiuje kody składające się z sześciu cyfr.

Ze zwolnienia dotyczącego konieczności klasyfikowania odpadów za pomocą kodów korzystają osoby fizyczne, rolnicy gospodarujący na gospodarstwie nie większym niż 75 hektarow oraz wytwórcy tzw. odpadów komunalnych. Warto jednak mieć na uwadze, że większość zakładów produkcyjnych, lokali usługowych czy przemysłowych zobowiązana jest w świetle prawa do prawidłowego klasyfikowania swoich odpadów, a następnie gospodarowanie nimi zgodnie z normami.

Kod 07 02 13 – do jakich odpadów się odnosi?

Kod 07 02 13 odnosi się do konkretnych odpadów związanych z produkcją, przygotowaniem, obrotem i stosowaniem tworzyw sztucznych.

W przypadku kodu 07 02 13 mamy do czynienia z obszerną kategorią odpadów obejmującą różne rodzaje śmieci. Obejmują one zarówno opakowania, jak i produkty użytku codziennego, stosowane w wielu zakładach usługowych czy firmach. 

Do czego służą kody i jak je czytać?

W Polsce obowiązuje 20 grup odpadów, określanych specjalistyczne przez kody. Każdy kod składa się z sześciu cyfr, identyfikujących grupę (pierwsze dwie cyfry), podgrupę (kolejne dwie cyfry) i rodzaj odpadu (następne dwie cyfry). Niekiedy na końcu kodu może pojawić się symbol gwiazdki (*), który oznacza, że dany odpad jest niebezpieczny (zazwyczaj dotyczy to odpadów medycznych, chemicznych, łatwopalnych czy ciekłych, stwarzających z różnych względów zagrożenie). 

Kody ułatwiają pracę służb zajmujących się gospodarką odpadami, umożliwiając precyzyjne określenie ich charakterystyki, takie jak niebezpieczeństwo, płynność czy łatwopalność.W ten sposób, możliwe jest stwierdzenie, w jaki sposób dany odpad powinien być przechowywany, składowany, przewożony lub recyklingowany. Kod odpadu określa także typ jego recyklingu czy utylizacji

Partner w odbiorze i utylizacji odpadów

Nasza firma specjalizuje się w terminowym odbiorze i utylizacji odpadów, a także wspiera w formalnościach zgodnych z polskim prawem. Jeśli szukasz partnera do zarządzania odpadami, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz, maila lub telefon. W naszej ofercie znajduje się zarówno terminowe, jak i szybkie wywożenie wszystkich rodzajów odpadów. Nawiązując współpracę z nami zyskujesz rzetelnego, doświadczonego i kompetentnego partnera, który ułatwi kwestie związane z gospodarką odpadami zgodną z prawem

 

Kod odpadu 07 02 13
Kod odpadu 07 02 13