Wynajmij
ogrodzenie
online
kolory pojemnikow na odpady 400x350 - Kolory pojemników na odpady
2018-11-03 Łukasz Kamiński

Gospodarka odpadami to dziedzina, która w ostatnich latach przeszła olbrzymie przeobrażenie. Jeszcze do niedawna w naszym kraju, mało kto zwracał uwagę na kwestię związane z ochroną środowiska. Przystąpienie naszego kraju do struktur Unii Europejskiej zmieniło panujący stan rzeczy. Widmo kar za nieuzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu, sprawiło że w lipcu 2013 Gminy przejęły władztwo nad wywozem nieczystości.

Na chwilę obecną to właśnie one sprawują pieczę nad systemem zbiórki. W ciągu ostatnich 5 lat trwały pracy nad nowelizowaniem „ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Efektem prowadzonych działań było ujednolicenie nazewnictwa poszczególnych frakcji odpadów oraz wyróżniających je kolorów pojemników. Na chwilę obecną w naszym kraju powinny być zbierane:

Kolory pojemników na odpady

  • Odpady zmieszane – kolor zielony lub czarny – pojemniki na odpady zmieszane mogą występować w kolorze zielonym lub czarnym. W dużym uproszczeniu można w nich składować to, co nie nadaje się do pojemników na szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne a także odpady ulegające biodegradacji. Nie ma sensu, aby w tym miejsce edukować Państwa z zasad segregacji odpadów. Każdy Samorząd ma bowiem swoje własne zasady, których wytyczne zależą od lokalnego RIPOK – Odpady.org posiadają w swoje ofercie używane kosze na odpady zmieszane o pojemności 60, 80, 120, 240 i 260 litrów. Każdy z Państwa może wybrać pomiędzy zbiornikiem zielonym, a czarnym.
  • Szkło – kolor zielony – mając na myśli szkło, mówimy przede wszystkim o szkle opakowaniem. Butelki po napojach, płynach i koncentratach powinno się gromadzić w koszach koloru zielonego. W przeważającej ilości miast i wsi do kubłów koloru zielonego nie wolno wrzucać szkła okiennego, hartowanego, a także naczyń typu „luminarc”. Nasz sklep Internetowy służy Państwu możliwością zakupu używanych pojemników na szkło, które zostały wytworzone z wysokiej jakości tworzywa HDPE.
  • Metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty – na chwilę obecną butelki po napojach oraz puszki musza być zbierane w pojemnikach lub workach koloru żółtego. Dawna nazwa tej frakcji odpadów to plastik. Intencją Ustawodawcy przy okazji zmian w jej formalnym określeniu była chęć zagospodarowania jak największej ilości żelaza i aluminium. W procesie sortowania nieczystości łatwiej jest wyłonić metal ze strumienia tworzyw sztucznych, niźli ten sam metal z ogółu odpadów niesegregowanych.
  • Papier – kolor niebieski – papier to cenny surowiec, który nader łatwo poddać recyklingowi. Już w poprzednim ustroju nasze społeczeństwo dostrzegło ten fakt. Z dzieciństwa doskonale pamiętamy zbiórki gazet w szkołach i skupy makulatury, które przyjmowały każdą ilość tego surowca. Sortując papier warto zwrócić uwagę na odpady, które choć są zadrukowane to wyjątkowo ciężko jest je przerobić. Mowa tutaj o kartkach, które są lakierowane i mają podwyższony stopień sztywności. Z reguły wrzuca się je do kubłów na nieczystości resztkowe.
  • Odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy – najlepszym miejscem składowania odpadów biodegradowalnych są kompostowniki. Nie każdy jednak chce i może produkować ten rodzaj nawozu. Politycy przemyśleli ten fakt i wybrali do zbierania resztek z ogrodów oraz okolicznych skwerów kubły o wybarwieniu brunatnym. Wspomniana kolorystyka chyba najbardziej przypomina ziemię i może być z nią kojarzona.
Kolory pojemników na odpady
Kolory pojemników na odpady

Po co te zmiany ?

Na koniec 2018 roku Gminy musza uzyskać 30 % poziom recyklingu. Bez uniwersalnych przepisów dotyczących segregacji byłoby to niemożliwe. Na chwilę obecną każdy z nas powinien wiedzieć, gdzie wyrzucić dany rodzaj nieczystości – niezależnie od tego czy pochodzi z Gdańska, czy mieszka w Zakopanem.

Kolory pojemników na odpady w skrócie:

  • Szkło – kolor zielony
  • Papier – kolor niebieski
  • Bio – kolor brązowy 
  • Metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty
  • Zmieszane – kolor czarny lub antracytowy 

Zobacz również: wywóz gruzu Grudziądz