Wynajmij
ogrodzenie
online
Odpady niebezpieczne
2023-06-18 Łukasz Kamiński

W jaki sposób prawidłowo składować i utylizować odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwierząt, ale też środowiska. Z tego powodu trzeba odpowiednio je składować, a także utylizować. Dziś podpowiemy Wam, jak to zrobić.

Jak składować odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne są to odpady, które po przedostaniu się do środowiska mogą stanowić zagrożenie dla różnych form życia. Bardzo często są palne, a także podatne na samozapłon. Mogą też być reaktywne, a więc mieć zdolność do reagowania chemicznego z różnymi komponentami. Może cechować je też emisyjność substancji niebezpiecznych czy toksycznych. Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy np. środki chwastobójcze, gdyż zawierają one pochodne fenolu, a także środki toksyczne zawierające naftalen, środki zawierające wodorotlenek potasu czy sodu, a także aluminium. Tutaj zastosowanie ma ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., która definiuje odpady niebezpieczne jako każdą substancję bądź przedmiot, który stanowi zagrożenie dla zdrowia czy życia. Na liście odpadów niebezpiecznych znajdują się też odpady medyczne czy chemikalia stosowane w przemyśle fotograficznym. Takie odpady wymagają specjalnego przechowywania. Należy je magazynować w szczelnych opakowaniach czy pojemnikach. Jednocześnie magazynowanie musi odbywać się w miejscach, w których odpady nie będą miały możliwości zmiany swoich właściwości fizycznych czy też chemicznych. Należy zabezpieczyć je przed rozprzestrzenianiem się, a także zminimalizować potencjalny wpływ czynników atmosferycznych.

Zasady magazynowania odpadów niebezpiecznych

Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych musi być wydzielone. Jednocześnie należy zastosować odpowiednie oznakowanie, które zawiera kod odpadów. Oznakowanie trzeba też umieścić w widocznym miejscu, tak aby łatwo było odczytać kod. W żadnym wypadku pojemników czy też worków nie można otwierać. Jednocześnie w przypadku szczególnie niebezpiecznych substancji trzeba stosować dodatkowe boksy. Miejsce musi mieć też utwardzone podłoże. Należy je zabezpieczyć przed dostępem do niego osób nieupoważnionych. Jeżeli odpady są ropopochodne, to trzeba zastosować separatory substancji ropopochodnych. Urządzenia muszą być dostosowane do ilości powstających ścieków. Zastosowanie ma tutaj rozporządzenie w sprawie magazynowania, a mianowicie odpady niebezpieczne, które są wrażliwe na wysoką temperaturę i promienie słoneczne, a także posiadają właściwości wybuchowe i łatwopalne trzeba magazynować w pomieszczeniu zapewniającym im odpowiednią temperaturę, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt czy środowiska. 

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne trzeba odpowiednio utylizować i tym zajmuje się profesjonalna firma. Bardzo często stosuje się metodę termiczną. Polega ona na spalaniu odpadów w specjalnych piecach, które są rozgrzane do temperatury od 850 stopni do 1100 stopni Celsjusza. W ten sposób można zredukować objętość odpadów nawet o 90%. Niebezpieczne odpady przemysłowe spalane są w komorach bez dostępu powietrza. Odpady medyczne neutralizuje się przy pomocy sterylizatora parowego. Innym rodzajem utylizacji jest stosowanie mikrofal. Dzięki odpowiednio dobranemu promieniowaniu odpady są oczyszczane. Bardzo rzadko natomiast stosuje się utylizację za pomocą chloru.     

 

Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne

             

Zobacz także: