Wynajmij
ogrodzenie
online
gdzie wyrzucac gabki 400x350 - Gdzie wyrzucać gąbki ?
2021-07-08 Łukasz Kamiński

Duża część społeczeństwa miewa dylematy związane z tym, gdzie wyrzucać poszczególne przedmioty codziennego użytku. Fakt ten nie może dziwić, skoro jest ich tyle, że kwestia postępowania z nimi nie jest wcale oczywista.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że w miarę rozwoju cywilizacji powstają coraz to nowe dobra, którym trzeba zapewnić właściwą utylizację. Jednym z odpadów, które nastręczają szereg problemów z przypisaniem do danej gruby nieczystości są gąbki.  Mają one właściwości wodochłonne i są wykorzystywane przy bardzo wielu okazjach. W realiach codziennego życia spotyka się gąbki do mycia ciała, ścierania tablic, a także tzw. gąbki tapicerskie. Warto wiedzieć, gdzie je wyrzucać, postępując zgodnie z zasadami segregacji. Biorąc pod uwagę wcześniej przytoczone przykłady poszczególne rodzaje gąbek musimy zagospodarować następująco:

Gdzie wyrzucać gąbki ?

  • Gąbki do mycia ciała, ścierania tablic, mycia samochodów – chcąc odpowiedzieć na pytanie, gdzie wyrzucać gąbki warto swoje dywagacje rozpocząć od najczęściej spotykanych gąbek. Są to niewątpliwie gąbki do mycia ciała oraz takie, których używamy na co dzień np. w szkole. Tak jedne jak i drugie rodzaje śmieci nie nadają się do recyklingu i nie można ich umieścić w pojemnikach do segregacji. Jedynym właściwym miejscem ich przeznaczenia są tutaj pojemniki na śmieci zmieszane. Za taką systematyką przemawia nie tylko materiał, z którego zostały wykonane, ale i np. fakt kontaktu gąbek z poszczególnymi partiami naszego ciała, który czyni z nich odpad higieniczny.
  • Gąbki tapicerskie – w pasek wyszukiwarki Google wpisywane są różne frazy. Jedną z nich jest zapytanie, którego treść brzmi: „gdzie wyrzucać gąbki tapicerskie”. W przypadku niewielkich ilości gąbek tapicerskich najwłaściwszym miejscem  ich przeznaczenia będzie kosz na śmieci niesegregowane. W pozostałych sytuacjach najlepiej będzie jeśli gąbki zostaną dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gąbki pochodzące z produkcji przemysłowej wymagają już jednak osobnego podejścia i należy kwestie ich utylizacji omówić z lokalną firmą wywozową. W katalogu odpadów można będzie gąbkom przypisać odpowiedni kod odpadu (np. 04 02 09odpady materiałów złożonych) i gromadzić je oraz utylizować oddzielnie.

 

Gdzie wyrzucać gąbki ?
Gdzie wyrzucać gąbki ?

Zobacz także: