Wynajmij
ogrodzenie
online
odpady niebezpieczne 400x350 - Gdzie wyrzucać odpady niebiezpieczne ?
2020-07-17 Łukasz Kamiński

Wiele osób zastanawia się nad tym gdzie wyrzucać odpady niebezpieczne. Nie ma w tym nic dziwnego skoro wciąż rośnie nasza świadomość dotycząca ekologii. O zagrożeniach jakie niesie za sobą degradacja środowiska nie można w łatwy sposób zapomnieć.

Przypominają nam o nich takie zjawiska jak choćby topnienie lodowców czy wszechobecny smog. Natychmiastową konieczność zmian warto rozpocząć od zmiany swojej własnej postawy. Na tą ostatnią wpływa zaś odpowiedni stan wiedzy. W naszym najbliższym otoczeniu do najczęściej występujących odpadów niebezpiecznych zaliczyć możemy:

Gdzie wyrzucać odpady niebezpieczne ?

  • Baterie – kwestie tego gdzie wyrzucać odpady niebezpieczne warto rozpocząć od baterii. W chwili obecnej występują one dość powszechnie i korzysta z nich prawie każdy z nas. Przenośne źródła energii zamontowane są w zabawkach, drobnej elektronice i telefonach komórkowych. Po zakończeniu użytkowania nie mogę one trafić do strumienia odpadów komunalnych i powinny zostać składowane oddzielnie. Najlepszym miejsce ich przeznaczenia będzie PSZOK, odpowiedni pojemnik w sklepie wielkopowierzchniowym czy salon GSM w przypadku ogniw zasilających smartfony.
  • Leki – każdy z nas od czasu do czasu choruje, a przy przeróżnych kuracjach zażywa leki. W wielu przypadkach nie wykorzystujemy ich do końca, a ich resztki trzeba w jakiś sposób zagospodarować. W tym celu najlepiej jest oddać medykamenty do apteki lub skorzystać z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Należy pamiętać o tym, że środki farmakologiczne stanowią poważne wyzwanie dla środowiska. Ich niekontrolowane przedostanie się do środowiska można spowodować zatrucie wód czy też powstanie super bakterii.
  • Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach – pestycydy, herbicydy czy też nawozy używane są dość powszechnie w ogrodnictwie i produkcji rolnej. W przeważającej większości przypadków nie mogę one być potraktowane jako zwykły odpad komunalny. Odpowiednim miejsce na opakowania po tego substancjach będzie podobnie jak w przypadku baterii PSZOK lub punkt sprzedaży detalicznej, który powinien mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów niebezpiecznych.
  • Elektronikę – nasz świat jest coraz bardziej zinformatyzowany. Komputery, nowoczesne telefony czy telewizory z systemem Android stanowią jego nieodzowną część. W następstwie zmieniających się technologii trzeba je co jakiś czas wymieniać. Odpady elektroniczne muszą być utylizowane w specjalistycznych zakładach do których mogą trafić za pośrednictwem PSZOK czy też sklepu z elektroniką. Szerzej ten temat został opisany tutaj.

 

Gdzie wyrzucać odpady niebiezpieczne ?
Gdzie wyrzucać odpady niebiezpieczne ?

Zobacz także: