Wynajmij
ogrodzenie
online
gdzie wyrzucac odpady biodegradowalne 400x350 - Gdzie wyrzucać odpady biodegradowalne ?
2020-11-20 Łukasz Kamiński

Jesień to dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, gdzie wyrzucać odpady biodegradowalne. Nie ma w tym nic dziwnego skoro ogrom organiki, który powstaje w tym okresie może przerażać. Spadające liście, gałęzie która trzeba przyciąć na przedzimiu to tylko niektóre z odpadów, które trzeba w jakiś sposób zagospodarować.

A, że temat jest warty uwagi świadczą liczby. W 2017 zebranych zostało prawie 12 000 000 ton odpadów. Z tego wolumenu prawie 8 % stanowiły odpady o kodzie 20 02 01 i 20 01 08. Pocieszającym jest fakt że zdecydowana większość z tych nieczystości została skompostowana lub poddana procesom fermentacji. Aby jednak tak się stało odpady biodegradowalne musza trafić do odpowiednich pojemników i miejsc przeznaczania. W realiach naszego kraju są to:

Gdzie wyrzucać odpady biodegradowalne ?

  • Brązowe kosze na odpady – po 2013 roku w naszym kraju upowszechniła się selektywna zbiórka odpadów z podziałem na 5 frakcji. Jedną z nich są odpady biodegradowalne. W niektórych regionach kraju dzieli się je dodatkowo na odpady kuchenne i śmieci zielone. Te ostatnie to przede wszystkim skoszona trawa, liście, drobne gałązki i kwiaty. Zgodnie z Ustawą tego typu nieczystości powinny trafić do brązowych pojemników na odpady. Wyrzucając resztki z ogrodów do zbiorników trzeba pamiętać o tym, że są one silnie uwodnione. Pierwsze przymrozki mogą spowodować trudności z ich opróżnieniem. Dobrym sposobem na uniknięcie problemów jest przetrzymywanie koszy w pomieszczeniu zamkniętym i wystawienie ich dopiero przed przyjazdem śmieciarki. Jeśli natomiast poszukujecie Państwo możliwości ich zakupu to zapraszamy do bezpośrdniego kontaktu. 
  • Brązowe worki na odpady – wszędzie tam gdzie funkcjonuje system workowy odpady biodegradowalne składuje się w otrzymywanych od Gminy torbach. Zazwyczaj mają one 120 litrów i są zabierane przez samochód bez funkcji kompostującej. W okresie jesiennym warto poprosić Wykonawcę prac lub urząd o większą ilość opakowań. Mogą one się przydać w kontekście dużego zapotrzebowania na przestrzeń do gromadzenia nieczystości. Dobrze jest nie przeładowywać worków i zawiązywać je w celu ułatwienia pracy brygadom wywozowym.
  • Kontenery na odpady – odpowiedź na pytanie gdzie wyrzucać odpady biodegradowalne daje również rynek usług komercyjnych. W poszczególnych firmach komunalnych można zamówić kontener na bio i włożyć do niego wszystko to, co zalega w ogrodzie. Z reguły tego typu zbiorniki mają od 1 M3 do 7 M3 i są tańsze od zbiorników przeznaczonych na śmieci poremontowe czy gabaryty. Przed wydzierżawieniem kontenera warto wiec określić co będziemy do niego wrzucać i pilnować przestrzegania tych zasad.
  • PSZOKpunkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to miejsce gdzie można zawieźć różne rodzaje odpadów. O tym jak go poszukać pisaliśmy już nieraz. Dla przypomnienia można podpowiedzieć, że jego adres znajdziecie Państwo na stronie WWW swojego urzędu gminy w zakładce dotyczącej śmieci. Do większości PSZOK – ów można zawieźć BIO, korzystając ze swojego własnego transportu i w określonych porach.

 

Gdzie wyrzucać odpady biodegradowalne ?
Gdzie wyrzucać odpady biodegradowalne ?

Zobacz także: