Wynajmij
ogrodzenie
online
odpady biodegradowalne 400x350 - Co to są odpady biodegradowalne ?
2020-11-02 Łukasz Kamiński

Wiele osób zastanawia się co to są odpady biodegradowalne. Fakt ten nie może dziwić skoro obowiązek ich zbiórki jest już nieomal powszechny. Nieczystości konfekcjonowane w brązowych kubłach na śmieci stanowią 1 z 5 frakcji nieczystości, podlegających obowiązkowi segregacji.

Tyczy się to zarówno zabudowy wielolokalowej jak i jednorodzinnej. Śmieci bio to nie tylko przepisy, ale i względy praktyczne. Warto się nad nimi zastanowić, aby jeszcze lepiej gospodarować odpadami i robić to świadomiej. Śmieci biodegradowalne z grupy nieczystości komunalnych dzielimy na:

Co to są odpady biodegradowalne ?

  • Odpady ulegające biodegradacji (kod: 20 02 01) – każdy kto ma ogród wie jak dużym problemem są odpady zielone. Można sobie z nimi poradzić na wiele sposobów. Bywa jednak, że nadmiar trawy, liści czy gałęzi jest prawdziwą zmorą. Czekanie na kolejny przyjazd śmieciarki nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, panujących latem. Odpady biodegradowalne wydzielają specyficzną woń, będącą następstwem procesów gnilnych. Wiele osób decyduje się więc na kompostowanie, które pozwala na uzyskanie wartościowego nawozu.
  • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (kod: 20 01 08) – aby odpowiedzieć na pytanie co to są odpady biodegradowalne należy przyjrzeć się szczegółowiej naszej diecie. W dużej części składa się ona z warzyw i owoców. Podczas obierania, tarcia czy drylowania owoców oraz warzyw powstaje materia organiczna, którą warto ponownie zagospodarować. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji zbierane są podobnie jak śmieci zielone w dedykowanych ku temu kubłach lub workach. Ich składowanie w pojemnikach na zmieszane stanowi poważne naruszenie zasad segregacji.

 

Co to są odpady biodegradowalne ?
Co to są odpady biodegradowalne ?

 

Odpady biodegradowalne to bardzo ciekawa grupa nieczystości. Przez wiele osób jest ona jednak mylnie postrzegana, o czym świadczą liczne błędy przy segregacji odpadów. Do najczęstszych zaliczyć możemy wyrzucanie razem z bio resztek odzwierzęcych, kocich odchodów czy olei roślinnych. Kolejną nieprawidłowością jest również używanie do ich zbiórki worków foliowych, które nie są biodegradowalne. Zanieczyszcza się w ten sposób materię organiczną i obniża ich przydatność. Warto o tym pamiętać, aby trud selektywnej zbiórki śmieci nie poszedł na marne.

Zobacz także: