Wynajmij
ogrodzenie
online
selektywna zbiorka odpadow 400x350 - Selektywna zbiórka odpadów
2019-03-07 Łukasz Kamiński

Selektywna zbiórka odpadów z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność. Wpływ na taki stan rzeczy ma nie tylko zmieniające się prawodawstwo, ale również coraz szersza świadomość mieszkańców naszego kraju

Większość osób wie, że gross odpadów można wykorzystać ponownie. W chwili obecnej przepisy ustawowe stanowią, że zbiórce podlegają takie frakcje nieczystości jak:

  • Plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (pojemnik lub worek koloru żółtego),
  • Szkło (pojemnik lub worek koloru zielonego),
  • Papier (pojemnik lub worek koloru niebieskiego),
  • Bioodpady (pojemnik, a rzadziej worek koloru brązowego),
  • Zmieszane odpady (pojemnik koloru zielonego lub czarnego.

Selektywna zbiórka odpadów – plusy i minusy

Jak wszystkie rozwiązania selektywna zbiórka odpadów posiada swoje wady i zalety. Podejmując decyzje dotyczącą jej prowadzenia warto je przeanalizować. Po stronie wartości dodanych zapisać możemy:

  1. Mniejsze opłaty za gospodarowanie odpadami – osoby, które muszą złożyć deklarację odpadową dużą uwagę przywiązują do ponoszonych kosztów. W większości regionów naszego kraju za wywóz pięciu pojemników, płaci się zdecydowanie mniej, niż przy wywozie samego kosza na zmieszane. Powodem takiego stanu rzeczy jest koszt utylizacji jednej tony nieczystości o kodzie 20 03 01. W gospodarstwach, w których wszystkie śmieci gromadzone są w jednym zbiorniku jest ona znacznie wyższy niż na posesjach, gdzie mieszkańcy dzielą je na poszczególne frakcje.
  2. Większą przestrzeń do gromadzenia odpadów – kilka koszy na śmieci oznacza możliwość swobodnego upłynniania powstałych nieczystości. Jeśli każdy za śmietników ma pojemność 120 litrów to osoby, które chcą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów mają do jednorazowego wykorzystania objętość aż 600 litrów. Niniejsza przestrzeń przyda się szczególnie w okresach wzmożonego powstawania śmieci, czyli np. przy okazji świąt.
  3. Troskę o wychowanie najmłodszych – to że osoby dorosłe sortują odpady, wpływa na kształtowanie się postaw proekologicznych wśród naszych najmłodszych. Dzieci w wieku szkolnym są dość intensywnie bombardowane informacjami na temat korzyści wynikających z selektywnej zbiórki śmieci. Jeśli nie znajdą potwierdzenia ich prawdziwości  w ich najbliższym otoczeniu, trudy edukacji spełzną na niczym.

Do minusów selektywnej zbiórki odpadów zaliczyć możemy:

  1. Konieczność dysponowania wieloma pojemnikami jednocześnie – od zbierania śmieci w sposób selektywny bardzo często odstrasza konieczność posadowienia na terenie posesji aż 5 pojemników. Nie zawsze jest na to odpowiednio dużo miejsca. Właścicieli nieruchomości przywiązują także dużą rolę do estetyki. Niekiedy kosze na śmieci mogą skutecznie osłabić potencjał widokowy danego miejsca.
  2. Mniej wolnego czasu – żyjemy w czasach, które kosztują nas sporo wysiłku. Selektywna zbiórka odpadów może zabrać nam nieco więcej czasu, niż wrzucanie wszystkiego do „jednego kotła”. Brak potrzeby segregowania śmieci z podziałem na frakcje jest z pewnością wygodniejszy od mozolnego dzielenia nieczystości na rodzaje.
Selektywna zbiórka odpadów
Selektywna zbiórka odpadów