Wynajmij
ogrodzenie
online
za smieci zaplacimy wiecej 400x350 - Za śmieci zapłacimy więcej
2019-09-21 Łukasz Kamiński

W roku 2020 za wszystko przyjdzie nam płacić więcej. Widać to już teraz, kiedy robimy chociażby codzienne zakupy. Ceny poszczególnych artykułów zdecydowanie wzrosły, a to dopiero początek. Dziś przysłowiowe 100 złotych nie ma już takiej wartości jak kiedyś.

Ceny warzyw (tegoroczny przykład pietruszki), nabiału, a wreszcie wędlin i ryb poszybowały do góry za sprawą bardzo wielu czynników. Aby nie odchodzić za nadto od tematu przyjrzymy zjawisku wzrostu cen w gospodarce odpadami. W przypadku naszej branży nie trudno jest o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy. Przetargi organizowane przez Samorządy na ogół opiewają na okres minimum jednego roku czasu. Przedsiębiorcy komunalni muszą więc założyć w swoich kalkulacjach wiele składowych końcowej oferty. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

Wzrost cen wywozu odpadów – za śmieci zapłacimy więcej

  • Wzrost pensji personeluod stycznia 2020 roku najniższa krajowa wynosić będzie 2600 złotych. To zdecydowanie więcej niż obecnie. Wyższe wydatki na płace sprawiają, że firmy wywożące nieczystości muszą je uwzględnić w końcowej cenie swoich usług. Trzeba pamiętać, że przy opróżnianiu pojemników pracuje wiele zespołów ładowaczy. Każdy z nich liczy minimum 3 osoby, co bezpośrednio przekłada się na konieczność zwiększenia nakładów na fundusz wynagrodzeń.
  • Wyższe opłaty za odpady – najbardziej kosztotwórczym składnikiem kalkulacji śmieciowej są odpady o kodzie 20 03 01. Cena za ich utylizację rośnie właściwie co roku. I choć nowelizacje przepisów rezygnują z konieczności odstawiania nieczystości tylko do wskazanych instalacji to należy założyć, że tona odpadów zdrożeje o minimum 50 złotych netto. Jeśli mieszkańcy danego miasta wytwarzają rocznie 2000 Mg nieczystości to już samo ich zagospodarowanie będzie droższe o 100 000. Zapłaci za nie każdy z nas.
  • Większa liczba odpadówkalkulator odpadowy, który udostępniliśmy naszym czytelnikom zakładał, że produkujemy około 280 kg śmieci rocznie. Niestety dane te już teraz są mocno zaniżone. Szacujemy, że w 2020 roku liczba ta może się zwiększyć nawet o około 30 kilogramów na osobę. Dodatkowa masa to kolejne koszty, które rozłożą się na wszystkich użytkowników systemu.
  • Wzrost wymagań stawianych firmom wywozowym – kolorowe worki, nowe pojemniki na odpady czy śmieciarki z Euro VI to tylko niektóre z wymagań stawianych przedsiębiorstwom wywozowym biorącym udział w przetargach na odbiór odpadów. Za wszystkie z tych dobrodziejstw uiścimy większe opłaty i nikt nie będzie pytał nas o zdanie czy tego chcieliśmy, czy nie. Naszym zdaniem tylko niektóre z nich są zasadne. W końcu używane śmietniki spełniają taką rolę jak te, które opuściły przed chwilą linie produkcyjne, a są o wiele tańsze.
Za śmieci zapłacimy więcej
Za śmieci zapłacimy więcej