Wynajmij
ogrodzenie
online
sposoby zbierania odpadow 400x350 - Sposoby prowadzenia zbiórki odpadów
2019-03-07 Łukasz Kamiński

Koniec drugiej dekady XXI wieku to czas, w którym baczniej niż kiedykolwiek przyglądamy się naszemu środowisku. Zagrożenia związane z globalnym ociepleniem sprawiły, że znaczenia zaczęła nabierać ekologia. O dobru naszej planety dyskutują już nie tylko politycy, ale również zwykli obywatele. Kształtowanie postaw ekologicznych wpisało się w programy nauczania prawie wszystkich szkół i przedszkoli.

W powyższe trendy wpisuje się również stale udoskonalane prawodawstwo. Od 2013 roku obowiązek organizacji systemu odbioru nieczystości zaczął spoczywać na Gminach. Z dnia na dzień przeszliśmy do zbiórki odpadów z podziałem na 5 frakcji. Plastik, szkło, papier, bio i śmieci zmieszane zbierane są na szereg różnych sposobów. Do najpopularniejszych należą:

Sposoby prowadzenia zbiórki odpadów

  • System pojemnikowy – kolekcjonowanie resztek pokonsumpcyjnych w pojemnikach na odpady to podstawowy sposób odseparowania ich od przedmiotów, które nie straciły swojej wartości użytkowej. Rożnego rodzaju kosze na śmieci, usytuowane na zewnątrz nieruchomości dają komfort prowadzenia selektywnej zbiórki i do minimum ograniczają powstające wonności. System pojemnikowy to bez wątpienia najlepszy z wymyślonych sposobów na pozbycie się odpadów, które zostały wytworzone przez daną grupę osób. W chwili obecnej do najpopularniejszych śmietników zaliczamy te o pojemnościach: 60, 120, 240 i 1100 litrów.
  • System workowy – w alternatywie do pojemników na odpady w niektórych regionach kraju, śmieci zbierane są w workach. Siatki wykonane z tworzywa sztucznego służą do zbierania odpadów segregowanych. Rzadziej wykorzystuje się je do wyrzucania śmieci zmieszanych. System workowy jest mniej wygodny od pojemnikowego i wbrew pozorom droższy. Potrzeba ciągłych zakupów kolejnych partii towaru sprawia, że wartość worków może przekroczyć koszt amortyzacji koszy na nieczystości. Dodatkową wadą takiego rozwiązania jest również powstający wokół bałagan. Folia bywa bardzo często rozrywana przez zwierzęta lub pęka pod wpływem ciężaru.
  • System kontenerowy – w dużych skupiskach ludzkich spotykamy się koniecznością zapewnienia ciągłości odbioru nieczystości niesegregowanych. W wieżowcach, blokach i innych budynkach wielorodzinnych mieszka sporo osób, które w krótkim czasie wytwarzają znaczne ilości śmieci. Ich potrzeby mogą zaspokoić kontenery. Najpopularniejszym z nich jest zbiornik typu KP 7. Jego pojemność to 7000 litrów. Czysto teoretycznie może on pomieścić odpady, które wytworzy blisko 170 mieszkańców przez okres 1 tygodnia.
  • System mieszany – w dużych aglomeracjach miejskich, zbiórka odpadów jest najczęściej połączeniem wielu systemów. Na posesjach jednorodzinnych tzw. „selekty” odbiera się w workach, a na osiedlach śmieci zmieszane transportowane są w metalowych kontenerach. Przysłowiową „wisienka na torcie” są także pojemniki, które mogą opróżniać jedynie pojazdy wyposażone w HDS (tzw. „dzwony”). Taka organizacja wywozu wynika nie tylko z bieżących potrzeb społeczeństwa, ale także z przyzwyczajeń firm komunalnych.

 

Sposoby prowadzenia zbiórki odpadów
Sposoby prowadzenia zbiórki odpadów