Wynajmij
ogrodzenie
online
software 400x350 - Prawidłowa rotacja kontenerami
2020-05-14 Łukasz Kamiński

Prawidłowa rotacja kontenerami do gruzu oraz odpadów to bardzo ważny element pracy każdego dyspozytora. Przy dużej liczbie zleceń, przeróżnych zapytań oraz ograniczonych zasobach element ten może być kluczowy w zarządzaniu firmą komunalną.

To jakimi pojemnikami dysponuje aktualnie dany podmiot może decydować o tym jakie przyjmie zamówienia, a jakich odmówi. Bieżące sprawdzanie ewidencji nie jest możliwe do wykonania przy użyciu kartek czy zeszytu. Z uwagi na fakt, że często sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie warto mieć aktualny wgląd w prowadzoną działalność. Takie właśnie możliwości daje platforma odpadowa Waste 24. Jej kolejne modyfikacje sprawiają, że o wiele prościej jest zarabiać na usługach związanych z transportem śmieci. Na chwilę wykorzystanie naszego oprogramowania znajduje zastosowanie w takich aspektach jak:

Rotacja kontenerami w firmie komunalnej

  • Wizualizowanie miejsc podstawień na mapach Google – prawidłowa rotacja kontenerami to przede wszystkim zawsze aktualne dane na temat miejsca ich usytuowania. Poza placem magazynowym może być ich bowiem na tyle dużo, że trudno nad powstającym strumieniem danych zapanować w sposób optymalny. Waste 24 pozwala stwierdzić, gdzie aktualnie jest dany zbiornik i kiedy kończy się zakładany okres jego wynajmu. Dyspozycja na podstawienie kontenera na gruz lub śmieci za każdym razem znajduje odzwierciedlenie w punkcie, który jest przedstawiany na mapie Google, tworząc całościowy obraz składników majątku przedsiębiorstwa.
  • Łatwiejsze zarządzanie numeracją kontenerów – prawidłowa rotacja kontenerami jest dokładniejsza o ile zachowany jest właściwy ciąg numeracji. Przy pomocy Waste 24 jest to o tyle prostsze, że oprogramowanie pamięta jaki kontener był u konkretnego klienta w przeszłości i jaki znajduje się u niego obecnie. Dyspozytorom odchodzi zatem obowiązek papierowej ewidencji zbiorników na gruz i śmieci. Można dzięki temu zaoszczędzić czas i podejść do swoich obowiązek w sposób bardziej kreatywny.
  • System podpowiedzi – logistycy komunalni muszą tak zaplanować swoją pracę, aby kierowcy pojazdów hakowych i bramowych mogli obsłużyć jak najwięcej klientów. Z różnych względów jest to czasami bardzo trudny. Waste 24 wspomaga ich pracę poprzez informację o statusie danego kontenera. Jeśli zbiornik jest zajęty w danym dniu dyspozytor nie będzie mógł go użyć, a system zaproponuje mu najlepszą alternatywę.

 

Rotowanie kontenerami na odpady i gruz
Rotowanie kontenerami na odpady i gruz

 

Wszystkie ułatwienia o których mowa w niniejszym artykule to tylko odrobina tego co daje nasze oprogramowanie. Zapraszamy do zapoznania się z pełnią jego możliwości podczas bezpłatnych testów i kontaktu.