Wynajmij
ogrodzenie
online
odpady z kwarantanny 400x350 - Odpady z kwarantanny
2020-04-01 Łukasz Kamiński

Mająca obecnie miejsce epidemia ma wpływ na niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Wprowadzenie nowych zasad przemieszczania się, obostrzenia związane z robieniem zakupów, czy szereg ograniczeń dotyczących prowadzenia biznesu to tylko niektóre kwestie, o których mówi się niemal bez ustanku.

Koronawirus budzi skrajne emocje, które udzielają się tak dzieciom jak i osobom starszym. Spory strach przed jego niszczycielskimi zakusami odczuwają również przedstawiciele branży odpadowej. Konieczność odbioru śmieci ze szpitali i od osób przebywających na przymusowym odosobnieniu budzi sporo kontrowersji. Zmieniają one fundamenty, które leżały u podstaw całego systemu. Wyzwania, którym należy w tej chwili sprostać to przede wszystkim:

Odpady z kwarantanny – odbiór śmieci w erze koronawirusa

  • Odbiór odpadów od ludzi przebywających w izolacji – odpady z kwarantanny (nie mylić z medycznymi) to temat na który zwracały uwagę czołówki największych portali Internetowych w Polsce. Liczba osób objętych kwarantanną z każdym dniem jest bowiem większa i na dzień 31.03.2020 r. wynosi blisko 200 000 tysięcy. Nie ma najmniejszych szans, aby w najbliższych tygodniach stan ten uległ znacznemu zmniejszeniu. Na chwilę obecną śmieci od osób, które mogą być nosicielami koronawirusa są traktowane jak zwykłe odpady komunalne (kod 20 03 01). Ludzi tych nie dotyczy jednak obowiązek segregacji odpadów, ani przyjęty harmonogram odbioru. Powstałe nieczystości mają znaleźć się w odrębnych workach z opisem, a ich odbiór powinien nastąpić z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności. Kwestie techniczne przeprowadzenia operacji wywozu leżą najczęściej w gestii Gminy, której mieszkańców dotyczy dany problem. Naszym zdaniem śmieci te nie powinny jednak trafiać bezpośrednio na sortownię.
  • Selektywna zbiórka odpadów – w pewnym sensie zagadnienie pod tytułem odpady z kwarantanny dotyczy całego społeczeństwa. W tym specyficznym dla nas wszystkich okresie trzeba rozważyć czy nie powinniśmy na jakiś czas zaniechać segregowania odpadów. Czasowe zaprzestanie dzielenia śmieci na 5 podstawowych frakcji może zmniejszyć interakcję pracowników wywozu z mieszkańcami do niezbędnego minimum. Już dziś miast takich jak np. Kielce „na własną rękę” wyłącza niektóre śmieci z konieczności ich osobnego odbioru. Według naszej opinii takie zjawisko jest raczej korzystne. W chwili kiedy całe społeczeństwo musi przebywać w swoich miejscach zamieszkania kilkukrotne podjazdy śmieciarek pod daną posesję stanowią pewne odstępstwo od przyjętych reguł. To samo dotyczy funkcjonowania PSZOK i masowej zwózki odpadów poremontowych.

 

Odpady z kwarantanny
Odpady z kwarantanny