Wynajmij
ogrodzenie
online
podstawowe rodzaje odpadow 400x350 - Odpady z gospodarstwa domowego
2019-03-11 Łukasz Kamiński

Żyjemy w świecie, w którym istotną rolę odgrywa gospodarowanie odpadami. Kula ziemska bowiem ma bowiem ciągle ten sam rozmiar i aby pomieścić wszystkie śmieci wymaga naszego wsparcia. Ostatnie wieki to czas wzmożonego rozwoju gospodarczego. Tyle ile nieczystości powstało przez ostatnie 200 lat, nie było wytworzone nigdy wcześniej. Odpady zmieniły również swój charakter.

Rozwój technologiczny sprawił, że stały się coraz mniej biodegradowalne i coraz bardziej skomplikowane pod kątem materiałów, które uległy zużyciu. W chwili obecnej mamy styczność z plagą reklamówek foliowych, śmieci budowlanych, które zalegają w przydrożnych rowach i skomplikowanych pozostałości po procesach wytwórczych. Wszystko to sprawia, że odpady trzeba w jakiś sposób usystematyzować. Aby sobie z nimi poradzić powstał nawet specjalny katalog odpadów (można go znaleźć tutaj). Przeciętny Kowalski nie musi jednak znać wszystkich kodów, które się w nim znalazły.  Warto jednak wiedzieć, choćby oględnie, jak klasyfikuje się nieczystości. Taka podstawowa znajomość ustrzeże nas przed brakiem odbioru odpadów i reperkusjami ze strony Urzędów Gmin. Z perspektywy gospodarstwa domowego śmieci można podzielić na:

Odpady z gospodarstwa domowego

  • Odpady komunalne – plastik, szkło, papier, bio i frakcja zmieszana to nieczystości, które powinny trafić do pojemników na odpady. Ich zbiórka podlega pod ogólny system gospodarowania nieczystościami, który jest organizowany w ramach znowelizowanej ustawy odpadowej. Wytyczne odnośnie zawartości koszy na śmieci są zwykle przekazywane przez pracowników odpowiedniej komórki Samorządowej. W przeważającej części naszego kraju są one takie same i można je stosować niemal uniwersalnie.
  • Odpady poremontowe – większość z nas przynajmniej raz na kilka lat remontuje swoje domy czy mieszkania. Powstaje przy tej okazji cały szereg śmieci poremontowych takich jak gruz, tapety, skute tynki czy panele. Pod żadnym pozorem nie powinno się ich wyrzucać do śmietników na odpady zmieszane. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie czyste folie lub opakowania z kartonu, w które są opakowane przedmioty, które zastąpią ich starsze wersje. Śmieci budowlane powinny być dostarczone do PSZOK lub wywiezione za pośrednictwem podmiotów, które trudnią się wywozem odpadów z remontów i prac budowlanych.
  • Odpady elektro – nasza świadomość ekologiczna z każdym rokiem staje się coraz większą. Pomimo tego nadal zdarzają się sytuacje, kiedy w pojemnikach na odpady komunalne znajdują się: telewizory, drobny sprzęt AGD czy baterie. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem taki stan rzeczy jest nie tylko niepożądany, ale wręcz karalny. Za wyrzucenie dekodera, odtwarzacza DVD czy nawet pendrive’a do zwykłego śmietnika grożą pokaźne kary finansowe. Podobnie jak w przypadku śmieci z budowy odpady, które były zasilane prądem powinny być poddane recyklingowi ze strony firm, które się w nim specjalizują. Mieszkańcy muszą je zatem dostarczyć do punktów wskazanych przez Gminę lub choćby marketów, które organizują tego typu zbiórki.
odpady z gospodarstwa domowego
Odpady z gospodarstwa domowego