Wynajmij
ogrodzenie
online
odpady wielkogabarytowe 400x350 - Odpady wielkogabarytowe
2019-03-15 Łukasz Kamiński

Każdy z nas od czasu do czasu zmienia meble, bądź inne elementy wyposażenia o niecodziennych rozmiarach. Gabaryty, bo o nich mowa, to bardzo kłopotliwe odpady. Nie dość, że są duże to jeszcze materiały z których zostały wykonane, nie pozwalają na  pozbycie się ich w tradycyjnym śmietniku.  Większość pojemników na odpady nie zmieściłaby zresztą wersalki, meblościanki czy fotela.

Na szczęście coraz skuteczniejsze prawodawstwo pozwala się na pozbycie odpadów o kodzie 20 03 07 w nieco bardziej cywilizowany sposób. Gminy organizują szereg zbiórek, mających na celu odbiór tych nieczystości z Państwa posesji. W wielu miejscach funkcjonują dodatkowo tzw. „gratowiska”, gdzie bez zbędnych pytań można pozostawić większe nieczystości za darmo.  Odpady wielkogabarytowe nadal jednak zalegają na dzikich składowiskach i przydrożnych rowach. Aby ukrócić ten proceder powinno się naszym zdaniem:

Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07

  • Zwiększać świadomość społeczeństwa – dla wielu mieszkańców naszego kraju wymiana segmentu to przysłowiowy koniec świata. Stare meble trzeba najczęściej najpierw rozmontować, a następnie podjąć się trudów utylizacji. Na rynku komercyjnym koszt ten jest dość znaczący. Na szczęście większość firm odbierających odpady w danej Gminie ma w obowiązku ich nieodpłatny odbiór od mieszkańców. Pracownicy poszczególnych urzędów powinni zadbać o to, żeby tego typu informacje były ogólnodostępne. Można je przekazać przy okazji dystrybucji harmonogramu lub umieścić w zasobach Internetowych o charakterze lokalnym.
  • Upowszechniać wiedzę ekologiczną – odpady wielkogabarytowe często są rozczłonkowywane, a następnie lądują w przydomowych paleniskach. Z racji ich skomplikowanego składu chemicznego taki proces wpływa bardzo niekorzystnie na środowisko. Przy okazji niekontrolowanego odzysku energetycznego do powietrza przedostaje się szereg toksycznych substancji. Pogarszają one w ewidentny sposób jakość powietrza i mogą zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory. Gabaryty nie powinny również być wrzucane do zwykłych zbiorników na śmieci komunalne. Przykładowe sprężyny z tapczanu mogą uszkodzić linię sortowniczą, a nawet zranić pracowników obsługujących taśmę. Pisanie lub mówienie o tego typu sprawach, krzewienie informacji na temat działania PSZOK może sprawić, że częściowo zniknie problem odpadów ponadnormatywnych.
Odpady wielkogabarytowe nie muszą zanieczyszczać okolicy
Odpady wielkogabarytowe nie muszą zanieczyszczać okolicy