Odpady wielkogabarytowe

2019-03-15 Nasze-smieci

Każdy z nas od czasu do czasu zmienia meble, bądź inne elementy wyposażenia o niecodziennych rozmiarach. Gabaryty, bo o nich mowa, to bardzo kłopotliwe odpady. Nie dość, że są duże to jeszcze materiały z których zostały wykonane, nie pozwalają na  pozbycie się ich w tradycyjnym śmietniku.  Większość pojemników na odpady nie zmieściłaby zresztą wersalki, meblościanki czy fotela.

Na szczęście coraz skuteczniejsze prawodawstwo pozwala się na pozbycie odpadów o kodzie 20 03 07 w nieco bardziej cywilizowany sposób. Gminy organizują szereg zbiórek, mających na celu odbiór tych nieczystości z Państwa posesji. W wielu miejscach funkcjonują dodatkowo tzw. „gratowiska”, gdzie bez zbędnych pytań można pozostawić większe nieczystości za darmo.  Odpady wielkogabarytowe nadal jednak zalegają na dzikich składowiskach i przydrożnych rowach. Aby ukrócić ten proceder powinno się naszym zdaniem:

Odpady o kodzie 20 03 07

  • Zwiększać świadomość społeczeństwa – dla wielu mieszkańców naszego kraju wymiana segmentu to przysłowiowy koniec świata. Stare meble trzeba najczęściej najpierw rozmontować, a następnie podjąć się trudów utylizacji. Na rynku komercyjnym koszt ten jest dość znaczący. Na szczęście większość firm odbierających odpady w danej Gminie ma w obowiązku ich nieodpłatny odbiór od mieszkańców. Pracownicy poszczególnych urzędów powinni zadbać o to, żeby tego typu informacje były ogólnodostępne. Można je przekazać przy okazji dystrybucji harmonogramu lub umieścić w zasobach Internetowych o charakterze lokalnym.
  • Upowszechniać wiedzę ekologiczną – odpady wielkogabarytowe często są rozczłonkowywane, a następnie lądują w przydomowych paleniskach. Z racji ich skomplikowanego składu chemicznego taki proces wpływa bardzo niekorzystnie na środowisko. Przy okazji niekontrolowanego odzysku energetycznego do powietrza przedostaje się szereg toksycznych substancji. Pogarszają one w ewidentny sposób jakość powietrza i mogą zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory. Gabaryty nie powinny również być wrzucane do zwykłych zbiorników na śmieci komunalne. Przykładowe sprężyny z tapczanu mogą uszkodzić linię sortowniczą, a nawet zranić pracowników obsługujących taśmę. Pisanie lub mówienie o tego typu sprawach, krzewienie informacji na temat działania PSZOK może sprawić, że częściowo zniknie problem odpadów ponadnormatywnych.
Odpady wielkogabarytowe nie muszą zanieczyszczać okolicy
Odpady wielkogabarytowe nie muszą zanieczyszczać okolicy

 

Zobacz także: