Wynajmij
ogrodzenie
online
postawy proekologiczne 400x350 - Nasze oddziaływanie na środowisko
2018-10-28 Łukasz Kamiński

Z każdym rokiem wzrasta znaczenie gospodarowania odpadami. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników. Coraz większa liczba mieszkańców naszej planety oraz postępująca degradacja środowiska to tylko niektóre z czynników, które wpływają na naszą aktywność w omawianym obszarze.

Pozbywanie się śmieci jest problemem, z którym radzimy sobie na wiele sposobów. Część nieczystości trafia do spalarni, inne do RIPOKÓW a jeszcze niektóre na dzikie składowiska w lasach i nad jeziorami. Aby uniknąć tego ostatniego potrzebne są rozwiązania o charakterze systemowym. Budowanie świadomości ekologicznej powinno być uskuteczniane już od przedszkola. I tak poniekąd się dzieje. Trzeba jednak długich lat, aby działania odniosły pożądany skutek.  Póki co my sami możemy oddziaływać na środowisko poprzez:

Nasze oddziaływanie na środowisko

  • Selektywną zbiórkę odpadów – w lipcu 2013 roku otrzymaliśmy możliwość bardziej świadomego postępowania z nieczystościami. Na skalę całego kraju wprowadzona została selektywną zbiórka odpadów. Rzeczy, których przydatność upłynęła można odtąd podzielić na poszczególne frakcje. Na chwilę obecną w workach lub pojemnikach zbiera się plastik, szkło, papier i śmieci biodegradowalne. Nieczystościom próbuje dać się drugie tchnienie poprzez ich powtórne zagospodarowanie. Takie postępowanie ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów, które zalegają na kwaterach składowisk.
  • Udział w akcjach ekologicznych – „sprzątanie świata” czy sadzenie drzewek na pobliskich skwerach to tylko niektóre z akcji, które są propagowane przez ekologów. Może się wydawać, że udział w nich jest bez znaczenia. Nic bardziej mylnego. Angażując się wraz z członkami rodziny w różnego rodzaju happeningi zwracamy uwagę ogółu na troskę o dobro świata w którym żyjemy. Tego typu eventy są również bardzo istotne dla najmłodszych. Syn lub córka widząc rodziców zaangażowanych w daną aktywność będą żyć bardziej świadomie.
  • Zwracanie uwagi na produkty, które kupujemy – odpady opakowaniowe to jedno z największych wyzwań branży odpadowej. Powyższe jest konsekwencją stylu życia, który towarzyszy naszemu pokoleniu. Żyjemy coraz szybciej i bardziej aktywnie od naszych rodziców i babć. Coraz mniej gotujemy, zdając się na tzw. „gotowce”. Warto zatem zamiast kolejnej wizyty w dyskoncie, wybrać się na pobliski rynek i kupić warzywa, z których będzie można przyrządzić pożywną zupę.
Nasze oddziaływanie na środowisko
Nasze oddziaływanie na środowisko