Wynajmij
ogrodzenie
online
miejsca przeznaczenia odpadow 400x350 - Miejsca przeznaczenia odpadów
2019-03-13 Łukasz Kamiński

Odpady to przedmioty, które albo są już na niepotrzebne, albo straciły swoją wartość użytkową i nie możemy z nich dalej korzystać. We współczesnym świecie stanowią one nie lada problem i temat do dyskusji. Na powstające w naszych domach śmieci patrzymy z coraz większą uwagę i staramy się je w odpowiedni sposób zagospodarować. Służy temu choćby znowelizowane prawodawstwo odpadowe i zbiórka śmieci z podziałem na 5 frakcji.

Odpady to jednak znaczne szersze spektrum, niźli tylko plastik, szkło, papier bio i pozostałości po segregowaniu. W wielu zakładach produkcyjnych powstaje cały szereg śmieci poprzemysłowych, a odpadem mogą być również gazy powstające w procesie spalania poszczególnych substancji. Aby się o tym przekonać wystarczy wyjechać za miasto i popatrzeć z dali na jego panoramę. Unoszące się dymy, determinują jakość powietrza w okolicy, a nieraz ich ilość budzi wręcz grozę. Zostańmy jednak przy śmieciach komunalnych. Po odebraniu ich z naszych domostw trafiają one do:

Gdzie trafiają nasze odpady ? Miejsca przeznaczenia odpadów

  • Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w skrócie: RIPOK) – sławetne RIPOKI na dobre zagościły na mapach miejsc zagospodarowania odpadów w naszym kraju. Dawne składowiska uległy zmodernizowaniu i wzbogaceniu o nowoczesny park maszynowy. Śmieci zmieszane po wysypaniu z pojazdów bezpylnych lub hakowców trafiają na specjalne sita, a następnie taśmę wyposażoną w rozliczne urządzenia do odseparowania balastu od surowców nadających się do przetworzenia. Odpady ulegają więc obróbce, a następnie część z nich jest zagospodarowywana ponownie.
  • Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (w skrócie: PSZOK) – nie wszystkie odpady nadają się do wyrzucenia ich w pojemniki. Część z nich ma statut niebezpiecznych, a pozostałe są po prostu za duże, aby mogły tam trafić. Gabaryty, śmieci z remontów oraz chemikalia, baterie i elektro powinny zostać wywiezione do PSZOK. Z reguły tego typu miejsca funkcjonują we wszystkich Gminach kraju i są bardzo pomocne w pozbywaniu się nieczystości.
  • Firm recyklingowych – śmieciarki, które zbierają plastik, szkło lub papier bardzo często dostarczają go bezpośrednio do wybranych recyklerów. Ich zadaniem jest przesortowanie odpadów oraz podzielenie względem koloru czy materiału z którego zostały wykonane. Śmieci z naszych koszy ulegają tam różnego rodzaje procesom, zmierzającym do ich ponownego wykorzystania.
Miejsca przeznaczenia odpadów
Miejsca przeznaczenia odpadów