Wynajmij
ogrodzenie
online
Nielegalne wysypisko
2024-01-18 Łukasz Kamiński

Jak zgłosić nielegalne wysypisko śmieci?

Nielegalne wysypisko w Polsce niestety ciągle są dużym problemem. Z powodu braku funduszy lub kontaktu z właścicielami czy dzierżawcami danych terenów góry śmieci ciągle zalegają, ale niestety także powstają nowe. Mimo wszystko należy zgłaszać nielegalne wysypiska śmieci, tak by właściwe służby mogły zadziałać w ramach swoich kompetencji. W końcu nielegalnie składowane odpady to zagrożenie dla środowiska naturalnego i naszego zdrowia. Jak zgłosić nielegalne wysypisko śmieci?

Co należy zrobić gdy odkryje się dzikie wysypisko śmieci?

Góra śmieci w okolicy terenów zabudowanych to częsty problem. Tam, gdzie pojawia się dzikie wysypisko śmieci bardzo szybko mnożą się gryzonie, które są źródłem wielu groźnych chorób. Jednocześnie nielegalne wysypiska śmieci bardzo często są podpalane albo przez osoby bezpośrednio związane z ich powstaniem albo przypadkowych podpalaczy. W przypadku odpadów niebezpiecznych możliwy jest też samozapłon. Wiąże się to z emisją toksyn do atmosfery, często bardzo groźnych dla zdrowia, a nawet życia. Z tych powodów należy zgłaszać nielegalne wysypiska śmieci czy też sytuacje, gdy ktoś zakopuje odpady na danym terenie. Dzikie wysypiska w Polsce w 2021 r. zajmowały obszar ponad 300 boisk piłkarskich i ich liczba niestety ciągle rośnie. W jednych miejscach są likwidowane, a w innych powstają nowe. Niemniej jednak z tym zjawiskiem należy walczyć, a każdy obywatel powinien zgłaszać sprawę, gdy zauważy dzikie wysypisko. Najprostszym sposobem zgłoszenia miejsca nielegalnego składowania odpadów jest zadzwonienie na policję lub straż miejską. Odpowiednie służby mają obowiązek przyjąć takie zgłoszenie i jak najszybciej je sprawdzić. Dzikie wysypiska można zgłaszać także online. Wystarczy zaznaczyć je na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W każdym regionie znajdują się także jednostki zajmujące się ochroną środowiska takie jak RDOŚ, do których można zadzwonić czy też wysłać korespondencję. Można zgłosić sprawę także poprzez stronę GIOŚ, a dokładnie platformę na stronie: Zgłoś interwencję (gios.gov.pl). Donos dotyczący nielegalnego wysypiska śmieci możliwy jest też poprzez aplikację mObywatel.               

Co dzieje się z nielegalnymi wysypiskami śmieci w Polsce? Jakie kary grożą za nielegalne składowanie śmieci?

Choć według prawa nielegalne wysypiska śmieci powinny być niezwłocznie likwidowane, to jednak z powodu braku funduszy często pozostają w danych miejscach przez wiele miesięcy, a nawet lat. Obowiązek ich likwidacji przerzucany jest na samorządy, które często nie mają odpowiednich środków na ten cel. Bardzo często tereny, gdzie znajdują się nielegalne wysypiska śmieci są dzierżawione przez firmy, które później nie odpowiadają na korespondencje i trudno jest nawiązać kontakt z ich właścicielami, by wyegzekwować nałożone grzywny czy też zatrzymać osoby odpowiedzialne. Warto wiedzieć, że za nielegalne składowanie odpadów grozi grzywna od tysiąca do miliona złotych. Gdy sąd stwierdzi, że nielegalne wysypisko zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu, to osobom odpowiedzialnym za jego powstanie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności za skażenie wody, gleby, czy powietrza, a do 5 lat – za niszczenie fauny i flory. Środowisko, w którym żyjemy jest dobrem wspólnym, o które należy dbać. Dlatego trzeba zgłaszać wszelkie działania prowadzące do jego niszczenia. Ludziom przy nielegalnych wysypiskach żyje się naprawdę ciężko z powodu wybuchających pożarów toksycznych chemikaliów czy krążących po wysypiskach i zbliżających się do gospodarstw domowych szczurów. Nie można być obojętnym na bezprawne działanie i dzikie wysypiska śmieci trzeba zgłaszać, tym bardziej że możliwości jest naprawdę wiele.             

 

Nielegalne wysypisko
Nielegalne wysypisko