Wynajmij
ogrodzenie
online

Czy palarnia w miejscu pracy jest obowiązkowa i jak ją stworzyć?

Palarnia w miejscu pracy
2024-01-18 Łukasz Kamiński

Czy palarnia w miejscu pracy jest obowiązkowa i jak ją stworzyć?

Systematyczne odchodzenie od palenia papierosów powoduje, że wiele osób zastanawia się nad tym, czy pracodawca ma obowiązek stworzenia palarni w zakładzie pracy. Jak zatem wygląda to w praktyce? Odpowiadamy.

Palarnia w zakładzie pracy – obowiązek czy przywilej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie ma obowiązku tworzenia wydzielonej palarni dla pracowników, a nawet może wprowadzić całkowity zakaz palenia tytoniu w zakładzie pracy. Obowiązuje on wówczas na podstawie wewnątrzzakładowych rozporządzeń. Jeżeli jednak nie posunie się aż tak daleko to powinien wyznaczyć miejsca gdzie można palić oraz dokładanie oznaczyć miejsca, w których jest to zabronione, np. zakaz palenia przed budynkiem. Istotne jest także to, że nie istnieje coś takiego, jak legalna przerwa na papierosa w pracy, ponieważ pracownicy mogą palić wyłącznie w trakcie własnej przerwy, która trwa co najmniej 15 minut jeżeli dobowy wymiar czasu danego pracownika wynosi minimum 6 godzin.

Jak stworzyć palarnię w zakładzie pracy?

Niezależnie od tego, że obowiązujące przepisy nie nakładają na pracodawców stworzenia palarni dla pracowników, to zakład pracy może ją posiadać umożliwiając tym samym osobom palącym możliwość palenia w wyznaczonym miejscu. Ma to również na celu ochronę osób niepalących, które z pewnością nie zamierzają wdychać dymu papierosowego. Istotne jest zatem to, by odpowiednio oznaczyć miejsce do palenia w zakładzie pracy, niezależnie od tego, czy jest to palarnia zewnętrzna, czy może pomieszczenie znajdujące się wewnątrz budynku. Warto umieścić w nim również popielniczki oraz kosze na śmieci, co ułatwi zachowanie porządku. W praktyce może to być nawet wiata palarnia, jednak ze względu na komfort pracowników oraz możliwości w danej firmie warto zadbać o to, by było to miejsce zadaszone.

Podsumowując należy stwierdzić, że mimo iż pracodawca nie ma obecnie obowiązku tworzenia palarni dla swoich pracowników to z różnych względów warto ją zapewnić. Oczywiście nie musi to oznaczać dużych wydatków, ponieważ w praktyce wystarczy wyznaczyć miejsce na terenie zakładu pracy, w którym można palić.

 

Palarnia w miejscu pracy
Palarnia w miejscu pracy