Wynajmij
ogrodzenie
online
co to sa odpady komunalne 400x350 - Co to są odpady komunalne ?
2020-05-07 Łukasz Kamiński

Żyjemy w świecie, w którym śmieci stanowią nie lada problem. Wpływ na taki stan rzeczy mają nie tylko coraz większe ilości odpadów, ale także  kwestie związane  z ich zagospodarowaniem czy ponownym przygotowaniem do użycia. Chcąc zachować planetę dla przyszłych pokoleń, trzeba do tematów związanych z nieczystościami podchodzić w sposób świadomy.

Poszerzanie posiadanej wiedzy warto rozpocząć od naszego najbliższego otoczenia. Jedno z kluczowych pytań, które warto zadać przy tej okazji dotyczy tego co to są odpady komunalne. W myśl definicji które można znaleźć w Internecie do wyżej wymienionego rodzaju śmieci zaliczamy wszystkie nieczystości, pochodzące z naszych gospodarstw domowych i powstałe w wyniku niekomercyjnej działalności człowieka. Odpady komunalne zwane są inaczej bytowymi i towarzyszą nam od zarania dziejów. Na przestrzeni wieków ich skład ulegał znaczącym zmianom. Powiększała się także skala problemu. W myśl obowiązujących przepisów zaliczyć, a także stanu faktycznego zaliczyć możemy do nich przede wszystkim:

Co to są odpady komunalne ?

  • 4 podstawowe frakcje odpadów – metale i tworzywa sztuczne, papier, bio, szkło to podstawowe frakcje nieczystości, z którymi do czynienia ma każdy z nas. Od lipca 2013 śmieci te odbierane są w systemie gminnym na podstawie deklaracji złożonej przez właścicieli nieruchomości. Wyżej wymienione rodzaje śmieci zbierane są w pojemnikach lub workach o odpowiednim kolorze przez śmieciarki lub pojazdy bez tzw. funkcjo kompaktującej.
  • Odpady zmieszane – upraszczając system zbiórki odpadów do minimum do śmieci zmieszanych zaliczamy wszystkie te nieczystości, które z różnych względów nie można zakwalifikować do frakcji odpadów, które są zbierane w sposób selektywny. Należą do nich przede wszystkim takie śmieci jak zużyte artykuły higieniczne, kości od mięsa czy popiół z palenisk domowych. Odpady niesegregowane podlegają zbiórce w koszach koloru czarnego lub zielonego, a także w metalowych zbiornikach na śmieci.
  • Odpady poremontowe – aby w pełni rozwikłać dylemat co to są odpady komunalne nie można zapominać o śmieciach, które powstają w wyniku drobnych prac remontowych. Zaliczyć możemy do nich przede wszystkim gruz oraz nieczystości o kodzie 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). W Polsce zbierane są one w tzw. PSZOK lub utylizowane na rynku usług komercyjnych.
  • Gabaryty – stara sofa, meblościanka daje nam jeszcze pełniejszą informację na temat tego co to są odpady komunalne. Śmieci takie jak gabaryty nie powinny być składowane w typowych pojemnikach na nieczystości i nie nadają się do transport śmieciarką. Podobnie jak śmieci poremontowe można je dostarczyć do PSZOK lub upłynnić podczas różnego rodzaju zbiórek. Kod odpadu odpowiadający za gabaryty to 20 03 07.
  • Sprzęt elektro, przeterminowane leki oraz opony – kuchenka mikrofalowa, stary blister tabletek czy opony bez bieżnika to także w pewnym sensie odpady komunalne. Magazynuje się je oddzielnie i podobnie jak gabaryty nie można zbierać ich z razem z innym rodzajami śmieci. Niemniej jednak są również odpady komunalne, gdyż ich powstawanie wiąże się z naszą codzienną aktywnością.

 

Co to są odpady komunalne ?
Co to są odpady komunalne ?

 

kup pojemniki online - Co to są odpady komunalne ?

Zobacz również: wywóz gruzu Grudziądz