Wynajmij
ogrodzenie
online
odpady budowlane 400x350 - Co to są odpady budowlane ?
2020-09-24 Łukasz Kamiński

Wiele osób miewa dylemat co to są odpady budowlane. Nie może to dziwić skoro każdy z nas miał do czynienia z remontami, przy których powstają spore ilości śmieci. Od poziomu naszej wiedzy zależy jak będziemy z nimi postępować.

Aby jednak rozwinąć się w niniejszym temacie trzeba znać ich klasyfikację. Patrząc na odpady z perspektywy mieszkańca, najważniejsze są takie  nieczystości, które powstają  najczęściej. To właśnie one stanowią kwintesencję problemu, rodząc przy okazji sytuacje stresowe. Te ostatnie wynikają przede wszystkim z braku możliwości wyrzucania ich do pojemników na odpady komunalne. Do najczęściej występujących odpadów budowlanych zaliczyć możemy:

Najważniejsi przedstawicieli odpadów budowlanych

  • 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – aby odpowiedzieć na pytanie, co to są odpady budowlane trzeba pochylić się nad ich koronnym przedstawicielem. Oznaczony on został kodem 17 09 04 i w takiej też postaci widnieje w katalogu odpadów. Uogólniając zagadnienie do niniejszej grupy zaliczyć możemy wszystko to, co nie ma pochodzenia mineralnego i stanowi frakcję lekką odpadów poremontowych. Do przykładowych przedstawicieli „17 09 04” zaliczyć możemy: zdarte tapety, rurki PCV, deskę klozetową czy worki po cemencie.
  • 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 – odpady budowlane to także wszelkiej maści materiały izolacyjne, które służą przede wszystkim do docieplania budynków. Ich cechą charakterystyczną jest niewielka masa i spora objętość. Część PSZOK – ów przyjmuje tego rodzaju śmieci, ale zazwyczaj w niewielkich ilościach. Osoby, które nie mają w pobliżu tego typu przybytków do ich upłynnienia muszą zamówić kontener lub worek typu big bag.
  • 17 01 01 i 17 01 07 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – jeśli rozwijamy temat odpadów budowlanych to nie możemy zapominać o gruzie. Powstaje on w zasadzie zawsze i bardzo często składowany jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Gruz również różni się od siebie rodzajami, a do jego oznaczenie stosuje się również kod 17 01 07 (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06). W realiach każdego z nas gruz to przede wszystkim: pozbijane kafelki, potłuczone zlewy i muszle klozetowe oraz wyburzone ścianki działowe. Podobnie jak w przypadku odpadów o kodach 17 09 04 i 17 06 04 tego typu nieczystości można zawieźć do PSZOK lub pozbyć się na komercyjnym rynku usług wywozowych.

 

Co to są odpady budowlane ?
Co to są odpady budowlane ?