Wynajmij
ogrodzenie
online
brak odbioru odpadow 400x350 - Brak odbioru odpadów
2018-11-02 Łukasz Kamiński

Jeśli Państwa używany pojemnik na odpady dotarł już pod wskazany adres to może być to dopiero połową sukcesu. Drugą składową jest bowiem jego regularne opróżnianie. Każdy kto mieszka na posesji jednorodzinnej doskonale wie, że bywają sytuację w których z różnego rodzaju powodów śmieci nie są odbierane przez dłuższy okres czasu.

Wpływ na taki stan rzeczy ma nie tylko opieszałość brygad wywozowych, ale również warunki atmosferyczne, przypadające święta a wreszcie i własna niemożność udostępnienia kubła na śmieci. Z prawdziwym dramatem mamy jednak do czynienia, gdy wywóz odbywa się tylko jeden raz na miesiąc i nieczystości wręcz „zakwitają” w zakupionych przez Państwa zbiornikach. Warto jednak stawić czoła przeciwnościom. Pomóc w tym mogą takie działania jak:

Brak odbioru odpadów to nie koniec świata

  • Telefon do Wykonawcy – większości firm wywozowych zależy na rzetelnym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków. Wiedzą one dobrze, że poprawne relacje z mieszkańcami mogą im pomóc w wygrywaniu kolejnych postępowań przetargowych. Telefoniczne poinformowanie Wykonawcy o nieodebranych nieczystościach skutkuje zazwyczaj awaryjnym przyjazdem śmieciarki. Nr kontaktowy do przedsiębiorstwa obsługującego Państwa posesję można znaleźć na papierowej lub elektronicznej wersji obowiązującego harmonogramu, w Internecie lub niekiedy na naklejce, którą ładowacze przytwierdzili do Państwa kosza na śmieci.
  • Poinformowanie właściwego Urzędu – jeśli zadzwonienie do firmy wywozowej nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, warto swoich sił spróbować poprzez kontakt z odpowiednią komórka w Urzędzie Miasta czy Gminy. Poinformowanie komórki odpowiedzialnej za organizację systemu zbiórki, zwykle przynosi pozytywne rezultaty. Jeśli mamy kłopot z odpadami innymi niż zmieszane to ich nadmiar będzie można wywieźć na PSZOK lub otrzymać nieodpłatnie worki do dalszego gromadzenia nieczystości.
  • Napisanie oficjalnej skargi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnie – niekiedy omijanie szerokim łukiem Państwa domostwa nie należy wcale do rzadkości. Ostatecznym rozwiązanie wydaje się zatem złożenie oficjalnej skargi na podmiot, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków. W takie sytuacji z pewnością otrzyma on karę za niedopilnowanie terminów odbioru nieczystości. Warto przy tej okazji dysponować odpowiednim materiałem dowodowym w postaci zdjęć, które będą opatrzone datą.
Brak odbioru odpadów generuje niepotrzebny stres
Brak odbioru odpadów generuje niepotrzebny stres