Wynajmij
ogrodzenie
online
wlasciciele pojemnikow na odpady 400x350 - Różni właściciele pojemników na odpady
2019-01-23 Łukasz Kamiński

Pojemniki na odpady to ważny składnik gospodarowania nimi. Bez koszy na śmieci nie jest możliwa bowiem komfortowa i wygodna zbiórka nieczystości. W rodzimych warunkach pojemniki mogą mieć różnych właścicieli.

Za taki stan rzeczy odpowiada lokalny Samorząd, a to do kogo należeć powinien dany koszy jest regulowane przez specyfikacje przetargowe na odbiór nieczystości. Zbiorniki na śmieci są ważnym składnikiem kosztowym wywozu nieczystości. Aby odpowiedzieć na pytanie dlaczego wystarczą proste rachunki. Gmina, na której terenie jest 1000 posesji, potrzebuje do bieżącej obsługi aż 5000 pojemników. Gdyby przyjąć, że każdy z nich kosztuje 100 PLN netto to rachunek urasta nam do blisko 500 000. Właścicielami pojemników na odpady mogą być zatem:

Właściciele pojemników na odpadów

  • Firmy wywozowe – przedsiębiorstwa komunalne, które startują w przetargach na obsługę Gminy lub Miasta mogą być zobligowane do użyczenia mieszkańcom pojemników. Taka sytuacja sprawia, że mieszkańcy sami nie muszą zatroszczyć się o ich kupno. Każdy z nich odpowiada jednak za stan techniczny pojemników. W przypadku spalenia pojemnika, czy jego uszkodzenia w inny sposób należy spodziewać się faktury za wyrządzone szkody.
  • Gminy – w niektórych częściach kraju, właścicielami pojemników na odpady są Gminy. Jest to niewątpliwie sytuacja korzystna nie tylko dla poszczególnych mieszkańców, ale również dla osób odpowiadających za funkcjonowanie systemu odbioru. Raz rozstawionych koszy nie trzeba ciągle przestawiać, co w efekcie sprawia, że ceny za wywóz śmieci są niższe. Firmy komunalne nie muszą bowiem w swoich ofertach zakładać rozstawiania pojemników, czy ich późniejszej zwózki.
  • Mieszkańcy – wiele osób w całej Polsce, musi samemu nabyć pojemniki na odpady. Każda z nich może to uczynić na wiele różnych sposobów. Kosze na śmieci są dostępne w hipermarketach, u przedsiębiorców wywożących śmieci lub lokalnych centrach ogrodniczych. Dobrą alternatywą do nowych zbiorników są ich używane odpowiedniki. Można je kupić w serwisach aukcyjnych oraz naszym sklepie z używanymi koszami na śmieci. Wybór tzw. „używki” pozwala zaoszczędzić pieniądze i cieszyć się ze sprawdzonej jakości przez długie lata.
Właściciele pojemników na odpady
Właściciele pojemników na odpady