Wynajmij
ogrodzenie
online
zagospodarowanie odpadow 400x350 - Zagospodarowanie odpadów
2019-01-20 Łukasz Kamiński

Wiele w ostatnich latach mówi się o ekologii. Wpływ na taki stan rzeczy ma nie tylko zmieniający się klimat, ale również kurczące się zasoby naturalne. W ostatnich kilku dziesięcioleciach, większą uwagę przykładamy także do kwestii związanych z odpadami.

Problem ich zagospodarowania spędza sen z powiek całej branży recyklingowej. Ponowne ich zagospodarowanie czy przeznaczenie do użycia to kwestie, które są traktowane z coraz większą powagą. Dawno minęły czasy, kiedy wszystkie wytworzone przez nas odpady trafiały do przysłowiowych dziur. Dziś na większą część poszczególnych nieczystości mamy określone pomysły i wiemy jak sobie z nimi radzić. Śmieci zgromadzone w przydomowych pojemnikach, po ich wypełnieniu trafiają w wiele różnych miejsc. W zależności od frakcji odpadów ich przeznaczeniem może być:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

  • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w skrócie RIPOK) – w całym kraju powstało bardzo wiele nowych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Część z nich odziedziczyło tzw. schedę po dawnych składowiskach. W zakładach tych, zamiast gromadzenia śmieci na kwaterach, poddaje się je obróbce. W każdym z województw utworzone zostały tzw. rejony gospodarowania odpadami. Przedsiębiorcy komunalni mają obowiązek wożenia, tego co zbiorą do określonych punktów zagospodarowania. To właśnie dzięki kontroli i braku tzw. samowolki mamy pewność, że środowisko nie jest zanieczyszczane w sposób niekontrolowany.
  • Firma recyklingowa – papiernia, huta czy przedsiębiorstwo produkujące granulaty z tworzywa sztucznego to podmioty, które są zainteresowane zakupem odpadów. Przy ich wykorzystaniu są one w stanie nie tylko obniżyć koszty produkcji, ale również zadbać o środowisko. Najważniejszym warunkiem do powodzenia wszelkich działań zmierzających do powodzenia wszelkich procesów recyklingowych jest odpowiednia jakość surowca. Z tego właśnie względu istotne jest prawidłowe segregowanie śmieci. Szkło, które będzie zanieczyszczone porcelaną lub innymi nieczystościami nie spełni przecież kryteriów jakościowych.
  • Kompostownia – w naszych ogrodach czy kuchni powstaje szereg odpadów, które mogą być później kompostowane. Naturalny nawóz, który powstaje przy tej okazji można wykorzystać ponownie do nasadzeń. Wiele osób produkuje go także samodzielnie. W innym przypadku mogą one trafić na tzw. płyty kompostowe i być zagospodarowane w sposób przemysłowy.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zagospodarowanie odpadów komunalnych