Wynajmij
ogrodzenie
online
woman holding a smartphone 3168797 1920 400x350 - Waste24.net w wersji dla klienta wieloodziałowego
2021-09-30 Łukasz Kamiński

Waste24.net to oprogramowanie, które oprócz zastosowania branży komunalnej może posłużyć także do zarządzania usługami przez klientów. Produkt, który powstaje na bazie naszego rozwiązania ma za zadanie połączyć najlepsze cechy pierwowzoru i stać się narzędziem, które optymalizuje całokształt obsługi komunalnej w firmie wielooddziałowej.

Z takiego oprogramowania ucieszą się zapewne przedsiębiorstwa posiadające wiele punktów sprzedaży lub produkcji oraz przedstawiciele branży budowlanej. To właśnie druga z wymienionych grup jest dla nas inspiracją do stworzenia nieco zmodyfikowanej wersji SaaS, która pozwoli przede wszystkim na:

Waste24.net w wersji dla klienta wieloodziałowego

  • Zamawianie usług komunalnychWaste24.net sprawdza się jako oprogramowanie dla firm komunalnych. Jak do tej pory nikt nie pomyślał jednak o klientach tego typu przedsiębiorstw. W momencie, gdy zachodzi potrzeba zamówienia wielu usług do różnych lokalizacji to warto mieć pod ręką narzędzie, które pozwoli zamówić usługi, zarchiwizować wysłane zapytania, określić ich statusy, a finalnie zamówić wybrany serwis. Waste24.net w wersji dla klienta wieloodziałowego firmy komunalnej pozwala na współpracę z obecnymi dostawcami danej firmy jak i na zamawianie usług przez eMarket Smieci.eu. Wersja przeglądarkowa posiada swój odpowiednik mobilny.
  • Kontrolę kosztów – z roku na rok usługi komunalne stają się coraz droższe. Widać to szczególnie na przykładzie wywozu odpadów budowlanych, którego cena zwiększa się co sezon. Tego typu zjawisko ma niebagatelny wpływ na budżet danej inwestycji i warto mieć je pod kontrolą. Waste24.net w wersji dla klienta wieloodziałowego pełni rolę rejestru kosztowego i pozwala szybko określić ile kosztuje serwis komunalny w danej lokalizacji. Pozwala to na precyzyjniejsze analizy i ułatwia rozliczenia z dostawcami. Wszystkie dane można bez problemu wyeksportować do żądnego formatu, a następnie przyjrzeć się im całościowo.
  • Ułatwienie sprawozdawczości – jedną z kluczowych kwestii przy wywozie odpadów jest sposób jego dokumentowania. W przypadku śmieci z grupy „15” i „17” do każdego kursu zrealizowanego przez pojazd hakowy lub bramowy niezbędne jest wystawienie karty przekazania odpadu. I choć czynność tą można bez trudu wykonać w kilka minut to problemem jest przeprowadzenie jej w warunkach terenowych. Waste24.net w wersji dla klienta wieloodziałowego pozwala na wystawianie KPO i KPOK przez zewnętrznego operatora lub generowanie ich z poziomu aplikacji mobilnej. Ułatwia to nie tylko realizację samych usług, ale i sprawozdawczość środowiskową. Moduł posiada możliwość eksportu takich danych jak np. kod odpadu, masa i miejsce przeznaczenia do arkusza MS Excel.
  • Poprawę aspektów środowiskowych – dla wielu przedsiębiorstw, coraz ważniejsze stają się kwestie dotyczące ochrony środowiska. Nie ma się co dziwić skoro jako społeczeństwo stajemy przed potrzebą minimalizowania ilości powstających odpadów czy też ich właściwej segregacji. Aplikacja mobilna posiada ważna funkcjonalność w postaci słownika odpadowego, które daje możliwość sprawdzenia zasad sortowania śmieci. Jest to szczególnie istotne w kontekście wciąż zmieniającego się prawodawstwa. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje już wkrótce zmienić sposób zbierania śmieci budowlanych, nakazując dzielenie ich na poszczególne frakcje. Dodatkowo nasz produkt posiada możliwość przekazywania komunikatów wewnętrznych, co wpływa na poprawę przepływu informacji.

 

Waste24.net w wersji dla klienta wieloodziałowego
Waste24.net w wersji dla klienta wieloodziałowego