Wynajmij
ogrodzenie
online

Szkolenia z ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

szkolenia ochrona srodowiska 400x350 - Szkolenia z ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
2021-08-02 Łukasz Kamiński

Z roku na rok rośnie znaczenie specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Firmy muszą bowiem sprostać coraz surowszym restrykcjom w tym zakresie.

Aby dobrze przygotować się do obecnych i przyszłych wyzwań, warto inwestować w wiedzę pracowników poprzez szkolenia. Ochrona środowiska to suma wielu zagadnień, dlatego też oferta jest bardzo szeroka. W jakie kursy i szkolenia z ochrony środowiska warto zainwestować?

Przedsiębiorca jako podmiot korzystający ze środowiska

Każdy przedsiębiorca jest podmiotem korzystającym ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska ponosi indywidualną odpowiedzialność za spowodowane w związku z prowadzoną działalnością szkody w środowisku lub zagrożenie szkodą. Oznacza to, że musi podejmować działania zapobiegawcze i naprawcze w celu unikania takich sytuacji lub niwelowania ich skutków. W niektórych przypadkach (np. jeśli emituje gazy do atmosfery, zrzuca ścieki do rzek lub gruntu, obraca materiałami niebezpiecznymi itd.) potrzebuje też pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Każda firma musi też przestrzegać określonych zasad z tym związanych. Dlatego też niezbędne okazują się rozmaite kursy, warsztaty i szkolenia z ochrony środowiska. Ochrona środowiska to jednak wbrew pozorom szerokie zagadnienie, dlatego tematów związanych z tą dziedziną jest bardzo dużo.

Najpopularniejsze szkolenia – ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska najczęściej dotyczą takich tematów jak:

  • szkolenia z BDO (ich listę znajdziesz na https://eventis.pl/szkolenia/bdo) – Baza Danych Odpadowych i związane z raportowaniem do niej obowiązki przedsiębiorców,
  • szkolenia KOBIZE – sprawozdawczość do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
  • szkolenia z gospodarki odpadami (katalog kursów i szkoleń dostępny na stronie https://eventis.pl/szkolenia/gospodarka-odpadami),
  • ustawa Prawo ochrony środowiska oraz powiązane ustawy i akty wykonawcze,
  • system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001,
  • odpowiedzialność i sankcje karne w ochronie środowiska,
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Są one przeznaczone dla specjalistów i pełnomocników zajmujących się kwestiami ochrony środowiska w firmach produkcyjnych i usługowych, zakładach komunalnych, laboratoriach i rozmaitych instytucjach związanych z ochroną środowiska. Biorą w nich udział również właściciele firm i przedstawiciele kadry zarządzającej chcący poznać swoje obowiązki i zakres odpowiedzialności. Wybór jest bardzo szeroki, dlatego znalezienie właściwych tematów nie powinno stanowić problemu.

Gdzie szukać kursów i szkoleń z ochrony środowiska?

W znalezieniu odpowiedniego szkolenia z ochrony środowiska pomóc może baza szkoleń i kursów z ochrony środowiska prowadzona na https://eventis.pl/wydarzenia/ochrona-srodowiska. Baza zawiera listę szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, kursów i warsztatów poświęconych rozmaitym zagadnieniom z ochrony środowiska, a zebranie w jednym miejscu oferty od kilkuset firm szkoleniowych z całej Polski sprawia, że znalezienie kursu z ochrony środowiska nigdy nie było łatwiejsze. Oferty można przeglądać po terminie i miejscu odbycia się, zapoznać się z programem szkoleń, cenami i zarejestrować online udział w wybranym szkoleniu lub kursie. Pozwala to i oszczędzić czas i jednocześnie upewnić się, że wybieramy szkolenie z ochrony środowiska dobrze dopasowane do naszych potrzeb i w dobrej cenie!

Szkolenia - ochrona środowiska
Szkolenia – ochrona środowiska

Zobacz także: