Wynajmij
ogrodzenie
online
przetarg na odbior odpadow 400x350 - Przetarg na odbiór odpadów
2019-11-11 Łukasz Kamiński

Przetarg na odbiór odpadów to bardzo ważny element obowiązującego w Polsce systemu zbiórki nieczystości. To od jego rozstrzygnięć zależy kto i za ile będzie woził wytworzone przez nas śmieci. Z perspektywy mieszkańca jest to dość istotne.

Pojedynczy obywatel nie może bowiem decydować komu powierzy tą usługę. Samorząd określając założenia przetargowe bierze pod uwagę nie tylko potrzeby obywateli, ale i czynniki ekonomiczne. Z tego właśnie względu zbiórka śmieci nabiera indywidualnego charakteru i jest różna w zależności od danego terenu. W specyfikacjach przetargowych określone są takie kwestie jak:

Przetarg na odbiór odpadów w praktyce

  • Częstotliwość wywozuprzetarg na odbiór odpadów nakłada na przedsiębiorców komunalnych szereg obowiązków. To czy śmieci zostaną zabrane co tydzień, czy może rzadziej to jeden z istotniejszych parametrów przetargowych. Jako mieszkańcy nie możemy go ani zmniejszyć, ani też zwiększyć. W przypadku kiedy jest on dla nas niewystarczający jedynym sposobem wydaje się dostawienie dodatkowych koszy na śmieci. Fakt ten powinniśmy zgłosić do odpowiedniej komórki w Gminie lub samemu dokupić właściwy kosz.
  • Obowiązek zapewnienia pojemnikówprzetarg na odbiór odpadów określna też kto musi zapewnić pojemniki na odpady. W myśl ustawy obowiązek ten leży po stronie właściciela nieruchomości. Bywa jednak, że Gminy cedują go na firmy wywozowe. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że zbiorniki na nieczystości muszą być sprawne technicznie i estetyczne. Zgodna z prawodawstwem powinna być także ich kolorystyka. Jeśli z jakiegoś powodu jesteśmy niezadowoleni warto ten fakt zgłosić do naszego urzędu.
  • Informacje na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – temat funkcjonowania PSZOK był przez nas poruszany już dziesiątki razy. Nigdy jednak nie napisaliśmy wprost, że i jego funkcjonowanie wynika bezpośrednio z zapisów w opisie technicznym przetargu na odbiór odpadów. W tym właśnie dokumencie zostały zapisane zasady jego działania. Godziny otwarcia, rodzaje przyjmowanych odpadów i ich ilości to podstawowe dane, które są pomocne firmom komunalnym w przygotowaniu kalkulacji cenowej. My również powinniśmy znać te dane. Jeśli mamy wątpliwości co do poprawnego funkcjonowania PSZOK w każdej chwili można zweryfikować jego działanie odwiedzając tzw. „BIP.
Przetarg na odbiór odpadów
Przetarg na odbiór odpadów