Wynajmij
ogrodzenie
online
pojemniki do zbiorki smieci 400x350 - Pojemniki do śmieci
2018-11-30 Łukasz Kamiński

Śmieci, choć z pozoru takie same różnią się między sobą. I bynajmniej nie chodzi tutaj o kolor czy zapach. Do najważniejszych rozgraniczeń zaliczyć możemy przede wszystkim ich objętość oraz ciężar. Te dwa czynniki mają decydujące znaczenie przy wyborze odpowiedniego pojemnika. Źle dobrany kosz może bowiem zniweczyć powodzenie selektywnej zbiórki nieczystości. Nikt z nas nie będzie chciał przecież składować śmieci w zbiornikach, które się do tego nie nadają.

I o ile załatwienie kwestii związanych z masą odpadów nie jest trudne, o tyle problemem jest przestrzeń jaką zajmują. Dobór odpowiedniego litrażu pojemnika do danego typu śmieci jest podstawą pozbycia się problemów z ich zaleganiem. Dziś przedstawimy Państwu jak powinien wyglądać właściwie urządzony punkt gospodarowania odpadami. Naszym zdaniem do zbiórki nieczystości powinno używać się:

Pojemniki do śmieci niesegregowanych, plastiku, szkła, papieru i bio

  • Pojemnika o pojemności 120 lub 240 litrów do zbiórki odpadów zmieszanych – do 2013 roku większość nieczystości zbieranych było jako odpadu niesegregowane. Dopiero zmiany ustawowe przyniosły nam możliwość zbierania śmieci z podziałem na ich typy. Niemniej jednak ilość wytwarzanych przez nas resztek pokonsumpcyjnych wzrasta w sposób wprost proporcjonalny do stopnia naszej zamożności. A że jako społeczeństwo jesteśmy z każdym rokiem bogatsi, to w gospodarstwach wieloosobowych warto pomyśleć o nieco większym koszu na śmieci. Pojemnik 60 litrowy może okazać się za mały. Do zbiórki frakcji zmieszanej polecamy zatem używane pojemniki na odpady o pojemności 120 lub 240 litrów.
  • Pojemniki o pojemności od 60 do 240 litrów do zbiórki szkła –szkło to jeden z tych odpadów, których nie warto wrzucać do tzw. koszy na śmieci zmieszane. Wynika to z jego ciężaru, który znacząco powiększa strumień odpadów niesegregowanych. Ci z Państwa, którym nieobcy jest los naszej planety powinni zapewnić do zbiórki szkła kosze na śmieci zależne od swoich potrzeb. Jeśli chodzi o ten surowiec nie ma raczej sztywnych reguł dotyczących ich kubatury. Ważne, żeby używany pojemnik na odpady był odpowiednio wytrzymały i aby ciężar szkła nie powodował obrywania jego ramion.
  • Pojemniki o pojemności 240 litrów do zbiórki papieru, plastiku oraz BIO – na pozostałe rodzaje odpadów radzimy nabyć największe z przydomowych koszy na śmieci. Nasze doświadczenie podpowiada, że wyżej wymienione typy odpadów powstają na posesjach w największych ilościach. Plastik i papier są odpadami o znaczącej objętości, zaś kosze do BIO powinny być na tyle duże, aby pomieścić spadające liście lub odpady powstałe z koszenia przydomowego trawnika.
Pojemniki do śmieci
Pojemniki do śmieci