Wynajmij
ogrodzenie
online
oprogramowanie do obslugi bdo 400x350 - Oprogramowanie do obsługi BDO
2020-01-04 Łukasz Kamiński

Oprogramowanie do obsługi BDO to nasz nowy produkt, który obecnie znajduje się w fazie zaawansowanych testów. W ślad za obowiązkiem rejestracji przepływu odpadów w bazie stworzonej przez Ministerstwo Klimatu, chcemy Państwu uprościć ten proces do niezbędnego minimum.

Program do obsługi Bazy Danych Odpadowych działa w trybie online, a do korzystania z niego nie jest konieczna zaawansowana infrastruktura komputerowa. W chwili obecnej poszukujemy firmy komunalne, które chciałyby wspólnie z nami dokończyć pracę nad projektem i w zamian uzyskać dostęp do software’u na preferencyjnych warunkach. Oprogramowanie do obsługi BDO w zamyśle docelowym ma pomóc Państwu w takich kwestiach jak:

Oprogramowanie do obsługi BDO (Bazy Danych Odpadowych)

  • Wystawiania Kart Przekazania Odpadów Komunlanych (KPOK) i tradycyjnych KPO – każdego dnia Państwa dyspozytorzy desygnują do pracy kilka lub czasem nawet kilkadziesiąt pojazdów. Taki stan rzeczy wymaga wpisania do systemu odpadowego szeregu rekordów. Wszystkie te czynności są niezwykle czasochłonne. Oprogramowanie dostarczone przez Ministerstwo jest niestety bardzo siermiężne, a korzystanie z niego potrafi rodzić frustracje. Nie dość, że nie można kompletnie nic wyfiltrować to jeszcze każdorazowe potwierdzanie kursów, sprzyja rozlicznym omyłkom. Nasz produkt potrafi kopiować poszczególne KPOK lub filtrować je podług kodów odpadów, czy też numerów rejestracyjnych. Ważnym ułatwieniem jest również zawężenie widoku wystawionych kart do danego użytkownika lub daty na którą są przewidziane. Oprogramowanie do obsługi BDO jest intuicyjne i można z niego skorzystać za pośrednictwem smartfonu lub tabletu.
  • Hurtownie pobieranie KPO i KPOK – oprogramowanie do obsługi BDO eliminuje problem pojedynczego drukowania KPO i KPOK. Każdy użytkownik naszego systemu może pobrać wszystkie karty naraz, a następnie wydrukować je lub przesłać do swoich kierowców. Obliczyliśmy, że przy jego użyciu czas potrzebny do przygotowania potrzebnych dokumentów maleje o około 70 %. Eksperyment przeprowadzony został nas przykładzie przedsiębiorstwa, którego flota liczy 10 śmieciarek i 5 pojazdów hakowych.
  • Zapamiętywanie miejsc przeznaczenia odpadów – ministerialny projekt oprogramowania do obsługi BDO działa w taki sposób, że firmy wożące odpady do tych samych RIPOKÓW muszą każdorazowo wpisywać miejsca wysypu odpadów. Posobnie każdy z takich podmiotów zobowiązany jest do dodawania swojej własnej firmy w BDO jako podmiotu transportującego odpady. Oprogramowanie do obsługi BDO zapamiętuje te dany i ustawia jako domyślne.
  • Automatyczne prowadzenie kart ewidencji odpadów – jednym z modułów BDO jest karta ewidencji odpadów. Niestety w chwili obecnej dane do niej trzeb wprowadzać ręcznie i tak samo też je podliczać. Software odpadowy spod znaku org ukróca te czynności, a jego użycie powoduje, że ewidencja tworzona jest automatycznie.

 

Oprogramowanie do obsługi BDO
Oprogramowanie do obsługi BDO

 

Osoby zainteresowane dostępem do naszego produktu prosimy o kontakt w tej sprawie na maila: info@waste24.net . Mamy nadzieję, że po sukcesie aplikacji „Moje Odpady” będzie to kolejne rozwiązanie, które przyczyni się do rozwoju branży komunalnej.