Wynajmij
ogrodzenie
online
inwentaryzacja pojemnikow 400x350 - Oprogramowanie do inwentaryzacji pojemników
2019-02-17 Łukasz Kamiński

Inwentaryzacja pojemników na odpady to jeden z ważniejszych procesów, który ma na celu zapanowanie nad ich wolumenem. Bez prawidłowego zliczenia koszy na śmieci nie jest możliwe racjonalne gospodarowanie posiadanym majątkiem. Przeprowadzenie tzw. spisu z natury nie jest najprostsze. Wielu właścicielom firm komunalnych spędza ono sen z powiek z obawy przed nieprawidłowościami. Błąd ludzki, zaniedbanie lub względy obiektywne to tylko niektóre z kwestii, które mogą mieć wpływ na przeprowadzane rachunki. Podczas pracy w terenie, liczenie z użyciem kartki czy długopisu bywa bardzo często zgubne. Jego największym wrogiem jest deszcz i wiatr. Mając do przeprowadzania tą operację warto rozważyć zakup systemu, który ułatwi czynności ewidencyjne. Oprogramowanie do inwentaryzacji pojemników to jeden z produktów, oferowanych przez naszą firmę. Do jego głównych zalet zaliczyć możemy:

Oprogramowanie do inwentaryzacji pojemników – cechy użytkowe

  • Sprowadzenie notatek do postaci aplikacji – inwentaryzacja pojemników z użyciem naszego software’u jest o wiele prostsza do przeprowadzenia od tradycyjnej. Produkt, który oferujemy składa się z oprogramowania działającego w przeglądarce Internetowej oraz aplikacji Android. Zadaniem tej drugiej jest zamiana współrzędnych geograficznych na adres nieruchomości oraz przekazanie zdjęcia danego punktu gromadzenia odpadów do bazy danych. Za pomocą „apki” można również określić rodzaj oraz ilość pojemników.
  • Generowanie raportów – oprogramowanie do inwentaryzacji pojemników umożliwia także generowanie różnego rodzaju raportów. Za jego pomocą można sprawdzić ile koszy znajduje się na wydzielonym terenie czy obsługiwanym sektorze. Przeprowadzone analizy mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania systemu zbiórki oraz sprawić, że działania podejmowanie przez firmy komunalne będą korzystniejsze pod względem ekonomicznym.
  • Śledzenie postępu prac związanych z podstawianiem pojemników – wiele przedsiębiorstw wywozowych zleca podstawianie pojemników podmiotom zewnętrznym. Dzięki użyciu oprogramowania do inwentaryzacji pojemników można śledzić postępy prac związane z ich dostarczeniem pod wskazane adresy. Taki stan rzeczy sprawia, ze nie musicie się Państwa obawiać o to, że kosze nie zostaną dowiezione do celu zgodnie z powziętym planem. Dodatkowo podmioty najmujące śmietniki będą mogły być obciążone dzierżawą za ich wykorzystanie podług faktycznego stanu ilościowego.
Oprogramowanie do inwentaryzacji pojemników
Oprogramowanie do inwentaryzacji pojemników