Wynajmij
ogrodzenie
online
oplaty za gospodarowanie odpadami 400x350 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2021-04-09 Łukasz Kamiński

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi budzi sporo kontrowersji. Z uwagi na wiele czynników, które mają na nią wpływają wykazuje ona stałe tendencje wzrostowe.

Nie ma się co dziwić skoro firmy komunalne muszą uiszczać większe opłaty za utylizację odpadów, drożeją paliwa, a płaca minimalna osiąga coraz to wyższe poziomy. Trend ten jest niepokojący także dla polityków, gdyż z jego powodu rośnie niezadowolenie społeczne i uszczuplają się  nasze portfele. Wiele osób zastanawia się tym samym jak powstrzymać podwyżki i ma w tym temacie wiele pomysłów. W 2021 na pierwszy plan wysuwają się takie kwestie jak:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Ocena jakości segregacjiopłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy wszystkich frakcji, które są zbierane w sposób selektywny. Niestety wiele gospodarstw domowych nie segreguje śmieci, co sprawia że nadal dominującą frakcją są odpady zmieszane. Te zaś są najdroższe w zagospodarowaniu i mają decydujący wpływ na stawki, które płacimy za wywóz nieczystości. Jednym z pomysłów jest więc ocena jakości segregacji, którą prowadzić mają przedsiębiorstwa komunalne. Do wyżej wymienionego zadania konieczne będzie zastosowanie technologii personalizujących danego wytwórcę na podstawie wyrzucanych przez niego worków.
  • Naliczanie opłat od zużycia wody – za śmieci płaci się podług różnych kryteriów. Nie ma jednak chyba takiego wyróżnika, który byłby w 100 % sprawiedliwy. Liczba osób czy też metrów kwadratowych danej nieruchomości nie do końca odzwierciedla stan faktyczny. Jedną z idei, które mają być wprowadzone w życie jest zatem rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podług zużycia wody. Górne limity opłat ma ograniczać w tym przypadku kaganiec, który uchroni najliczniejsze rodziny przed drożyzną.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Jedna z zasad Unii Europejskiej brzmi, że „kto zanieczyszcza ten płaci”. Wydaje się więc, że najlepszą metodą byłoby rozliczanie śmieci podług ich masy. Problemem jest tu jednak zaplecze techniczne firm komunalnych i konieczność wyposażenia śmieciarek w urządzenia ważące. W miarę rozwoju naszego społeczeństwa dojdziemy być może do momentu, w którym będzie to standardem.