Wynajmij
ogrodzenie
online
odpady zmieszane 400x350 - Odpady zmieszane
2019-03-14 Łukasz Kamiński

Odpady zmieszane to jedna z pięciu frakcji, które są w tej chwili zbierane w naszym kraju. Tak naprawdę mieliśmy z nimi do czynienia od zarania dziejów. Mając na myśli śmieci niesegregowane, wiele osób przywołuje na myśl wszystkie nieczystości, które są wytwarzane w ich domach. Tego typu podejście do tematu nie jest jednak do końca prawidłowe. W miarę upływu lat zmienił się charakter odpadów zmieszanych.

W idei dziś są one jedynie dodatkiem do tego, co zbieramy na naszych nieruchomościach. Śmieci niesegregowane zyskały nawet nowe nazewnictwo. Dziś nie mówi się już o nich jako o głównym strumieniu odpadów. W wielu częściach naszego kraju określa się je mianem pozostałości po segregowaniu. Nieczystości te są nadal ciekawe pod kątem postępowania z nimi oraz różnego rodzaju ciekawostek. Poniżej przedstawiamy garść informacji, opisujących odpady zmieszane:

Odpady zmieszane – garść informacji

  • Kolor pojemnika – odpady zmieszane zbierane są w pojemnikach typu MGB, PA i KP7. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. W ostatnim czasie ujednolicona została kolorystyka zbiorników na śmieci niesegregowane. Na ten rodzaj nieczystości Ustawodawca przewidział kosze koloru zielonego lub czarnego. To właśnie one są integralną częścią naszej oferty sprzedażowej.
  • Waga jednego metra sześciennego odpadów zmieszanych – śmieci zmieszane są istotnym elementem katalogu odpadów. Liczy on kilka tysięcy pozycji, a nieczystościom niesegregowanym przyznano kod 20 03 01. Masa 1 M3 pozostałości po segregowaniu mieści się w przedziale od 100 do nawet 220 kilogramów. Wszystko zależy od tego, co mamy zamiar zakwalifikować do tej frakcji. Na nieruchomościach ogrzewanych węglem waga będzie zdecydowanie wyższa niż choćby na tzw. „blokowiskach”. Warto ten czynnik wziąć pod uwagę planując zakup własnego kosza na odpady.
  • Sposoby zagospodarowania – odpady zmieszane po ich zebraniu przez śmieciarkę lub pojazd wyposażony w tzw. hak trafiają do sortowni. Tam wydzielana jest z nich frakcja mineralna oraz bio. W dalszej kolejności wybiera się z nich ręcznie lub mechanicznie takie surowce jak: plastik, szkło, metal czy papier. Cała reszta stanowi tzw. balast, który najczęściej przeznaczony jest do składowania. Warto dodać, że odpady zmieszane kolekcjonujemy najczęściej w workach. Większość linii sortowniczych rozpoczyna więc tzw. rozrywarka. To dzięki niech odpady mogą swobodnie wypaść na sita.
Odpady zmieszane - kod 20 03 01
Odpady zmieszane – kod 20 03 01