Wynajmij
ogrodzenie
online
odpady ze sklepow spozywczych 400x350 - Odpady ze sklepów spożywczo – przemysłowych
2020-05-26 Łukasz Kamiński

Odpady ze sklepów spożywczo – przemysłowych to temat, który dotyczy bardzo dużej części społeczeństwa. Nie może być w tym nic dziwnego, skoro wiele osób prowadzi tego typu przybytki, a prawie wszyscy robimy w nich zakupy.

Siłą rzeczy podczas wszelkich aktywności związanych z dostawami towarów, sprzedażą poszczególnych dóbr czy ich konfekcjonowaniem powstają śmieci. Nikogo nie trzeba chyba specjalnie przekonywać, że warto zastanowić się nad ich rodzajami, aby wiedzieć z czym mamy do czynienia. Posiadanie tego typu wiedzy nie tylko pomoże odnaleźć się w gąszczu przeróżnych przepisów, ale i uprości ich wywóz. Odpady ze sklepów spożywczo – przemysłowych możemy podzielić na:

Odpady ze sklepów spożywczo – przemysłowych – podstawowe rodzaje

  • Odpady opakowaniowe – żyjemy w czasach, które są wielkim triumfem logistyki. Strumień różnego rodzaju produktów płynie do naszych sklepów na ogół z dużych hurtowni lub centrów logistycznych. Aby proces ten był skuteczny niezbędne jest ich wcześniejsze zapakowanie. Do czynności tej zużywa się na ogół folię i kartony. Tak zapakowany towar dojeżdża do sklepów, gdzie jest wyładowywany i umieszczany do ekspozycji. Zużyta folia to odpad o kodzie 15 01 02. W świetle obowiązujących przepisów i obowiązkowej segregacji musi ona trafić do pojemników lub worków w kolorze żółtym. Papier natomiast ma kod 15 01 01 umieszcza się go w niebieskich zbiornikach lub dostarcza do firm zajmujących się jego recyklingiem.
  • Przeterminowane produkty spożywcze i przemysłowe – w każdym sklepie mogą pojawić się produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia. W momencie braku możności ich sprzedaży, zjedzenia, wypicia czy innego wykorzystania określa się je kodem 16 03 80. Tego rodzaju śmieci nie powinny być wrzucane do koszy na nieczystości zmieszane i należy je wywozić osobno. W przypadku kontroli ze strony różnego rodzaju instytucji kwestie związane z ich utylizacją należy udokumentować fakturą lub zaświadczeniem. Dzieje się tak po to, aby nie trafił on do ponownego obiegu. Odbiór tego typu odpadów powinien być poparty stosowną adnotacją w BDO lub kartą przekazania odpadu.
  • Materiał kategorii IIIprzeterminowane wędliny, mięso i ryby to odpady, które często są efektem kontroli ze strony takich instytucji jak choćby Sanepid. Rozwinięcie tej nazwy to: „produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze zwierząt nie wykazujących żadnych objawów chorobowych”. Jeszcze do niedawna nieczystości te mogły być przeznaczone do skarmiania posiadanego inwentarza (np. lisów), a dziś najpopularniejszym przeznaczeniem tych śmieci są spalarnie. Wywóz materiału kategorii III należy zamówić w przedsiębiorstwie, które posiada odpowiednie decyzje i zezwolenia. Firmy tego typu podlegają ścisłej kontroli ze strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 

Odpady ze sklepów spożywczo – przemysłowych
Odpady ze sklepów spożywczo – przemysłowych