Wynajmij
ogrodzenie
online
odpady niebezpieczne 1 400x350 - Odpady niebezpieczne
2020-07-28 Łukasz Kamiński

Odpady niebezpieczne to przedmioty i substancje, które należy zutylizować w sposób odbiegający od tradycyjnych śmieci komunalnych. Różnorodność tego typu nieczystości sprawia, że powinniśmy wiedzieć o nich jak najwięcej.

Siłą rzeczy spotykamy się bowiem z nimi w naszym życiu codziennym i każdy z nas powinien zadbać o to, aby trafiły one we właściwe miejsce. Z racji wciąż rozwijających się technologii ich gama stale się powiększa, co sprawia że wcale nie jest to takie proste. Do podstawowych grup odpadów niebezpiecznych w naszym otoczeniu zaliczyć możemy:

Odpady niebezpieczne są w naszym otoczeniu

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – popularne elektro to nic innego jak przedmioty, które w przeszłości działały na prąd lub baterie. Od strony prawnej wszelkie kwestie z nimi związane reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). Z perspektywy mieszkańca bądź przedsiębiorcy ważne jest, aby samemu nie podejmować próby demontażu tego typu przedmiotów, ani nie wyrzucać ich do przydomowych pojemników. Ostatni z tych procederów zagrożony jest karą wynoszącą nawet 5000 złotych. Elektroodpady zawierają wiele metali ciężkich takich jak choćby brom i rtęć. Bardzo często zawarty jest w nich również azbest.
  • Substancje chemiczne – coraz bardziej wyspecjalizowana chemia, która ma uprościć nasze życie często wręcz je utrudnia. Jej niekorzystny wpływ na otaczający nas świat objawia się w zanieczyszczeniu wód, gleby i powietrza. Aby minimalizować tego typu zagrożenia trzeba zachować zdrowy rozsądek i kierować się oznaczeniami, które zawierają opakowania tego typu produktów. Według systemu GHS (Globally Harmonised System) istnieje 11 piktogramów określających zagrożenia fizyczne, zdrowotne i środowiskowe substancji chemicznych. Można się z nimi zapoznać tutaj: https://clp.gov.pl/clp/pl/oznakowanie/piktogramy/ .
  • Przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa – każdy z nas od czasy do czasu musi zażywać lekarstwa. Nie zawsze jednak zakupione opakowanie antybiotyku, syropu czy tabletek zużywane jest do końca. Resztki farmaceutyków również nie powinny trafić do przydomowych śmietników na nieczystości komunalne. Ich niekontrolowany wypływ do środowiska może je zanieczyścić oraz spowodować powstanie super bakterii, a także zakłócić przebieg naturalnego funkcjonowania ekosystemów.

 

Śmieci niebezpiczne są w naszym bezpośrednim otoczeniu
Śmieci niebezpiczne są w naszym bezpośrednim otoczeniu