Wynajmij
ogrodzenie
online
modul trasowki waste24 400x350 - Moduł o nazwie "Trasy"
2021-11-24 Łukasz Kamiński

Firmy zajmujące się wywozem odpadów bardzo często swoje zadania realizują w oparciu o harmonogram odbioru odpadów.

Pozwala on obsłużyć klientów zgodnie z określoną częstotliwością i regularnie wywozić śmieci bądź opróżniać zbiorniki bezodpływowe w kabinach WC. I choć prace o których mowa odbywają się cyklicznie to i tak trzeba je zaplanować. Waste24 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców poprzez nowy moduł o nazwie „Trasy”, który swoją premierę miał w listopadzie bieżącego roku. Tworząc nowe rozwiązanie, mieliśmy na uwadze problemy przy których może być ono pomocne. Do grona najpopularniejszych bolączek w tym obszarze włączyliśmy:

Moduł o nazwie „Trasy” – system Waste24

  • Powielanie tych samych dyspozycjimoduł trasówek potrafi połączyć w grupy o określonej nazwie wybrane przez Państwa dyspozycje, które następnie można zlecać wybranemu pracownikowi. Efektem utworzenia „trasówki” jest zatem zbiór zleceń, które łączy cecha powtarzalności. Takie usystematyzowanie pozwala zaoszczędzić czas i pamiętać o wszystkich zadaniach, jakie trzeba wykonać w danych dniach.
  • Dowolna modyfikacja tras – do modułu trasówek można wprowadzać dowolne zmiany i robić to, gdy zajdzie taka potrzeba. Efektem działania software’u może być zatem wypracowanie optymalnego harmonogramu odbioru, który następnie można dowolnie powielać. Wszystkie punkty odbioru bądź opróżniania toalet są ponadto wizualizowane na mapach Google i na bieżąco ulegają zmianie.
  • Kopiowanie kart BDOmoduł o nazwie „Trasy” posiada możliwość agregowania wcześniej wystawionych kart przekazania odpadu i kart przekazania odpadów komunalnych. Oznacza, że w raz wystawionych kartach można dowolnie zmieniać daty i przenosić je na dowolny dzień. Pełna integracja z portalem BDO pozwala zaoszczędzić czas. Alternatywnym modułem wykorzystania „trasówek” jest także tworzenie wzorców przygotowania KPO i KPOK.
  • Masowe zlecanie dyspozycjimoduł o nazwie „Trasy” wyposażony został w mechanizm przekazywania zleceń za pomocą jednego przycisku w systemie Waste24. Pojedynczych zleceń nie trzeba więc każdorazowo „przeklikiwać”, co czyni pracę łatwiejszą. Przygotowanie dyspozycji jest dzięki temu bardziej przyjazne.
  • Baza wiedzymoduł o nazwie „Trasy” może też posłużyć jako kopalnia wiedzy dla pracowników, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w logistykę. Po zalogowaniu mogą oni sprawdzić co i gdzie jest opróżniane w danym dniu, co pozwala precyzyjniej odpowiadać na potrzeby klientów. Waste24 stanowi nieocenioną pomoc w funkcjonowaniu firmy komunalnej.

 

Moduł o nazwie "Trasy"
Moduł o nazwie “Trasy”