Wynajmij
ogrodzenie
online
kosze w kolorze czarnym 400x350 - Kosze w kolorze czarnym - czego nie wrzucać ?
2019-06-30 Łukasz Kamiński

Wiele osób upatruje w pojemniku na odpady zmieszane miejsce, do którego można wrzucić dosłownie wszystko. Jest to niestety bardzo mylne przekonanie.

Kosze w kolorze czarnym służą do zbierania odpadów komunalnych, a w dużym uproszczeniu do wszystkiego tego, co nie zmieści się w koszach na metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady biodegradowalne i szkło. Tymczasem w tego rodzaju śmietnikach pojawia się dosłownie wszystko. Widać to nie tylko na przykładzie zabudowy wielolokalowej, ale również i posesji jednorodzinnych. Do nieprawidłowości związanych z błędnym wykorzystaniem pojemników na odpady niesegregowane zaliczyć możemy gromadzenie w nich:

Kosze w kolorze czarnym – czego nie wrzucać ?

  • Budowlanki – nowelizacja przepisów środowiskowych sprawiła, że opłata za wywóz śmieci jest zryczałtowana. Oznacza to ni mniej, ni więcej że na końcowy rachunek nie wpływa wielkość i liczba koszy na śmieci. Taki stan rzeczy może niestety przerodzić się w tzw. patologię. Częstą praktyką przy okazji prac renowacyjnych jest bowiem wykorzystywanie przydomowych pojemników jako miejsca gromadzenia gruzu, tapet oraz innych elementów z budowy. Tak czynić niestety nie można. Osoby, które nie stosują się do wyżej wymienionej zasady, mogą spotkać się z odmową zabrania nieczystości przez ekipę wywozową.
  • Elektroniki – wśród rzeczy, które nie powinny być konfekcjonowane w czarnych pojemnikach na odpady szczególne miejsce zajmuje elektronika. Owa wyjątkowość polega na tym, że wydawałoby się że nawet dziecko wie jak postąpić ze zużytym smartfonem czy suszarką. Niestety mimo wielu prób krzewienia idei recyklingu nadal nasza świadomość jest dość nikła. W śmietnikach na nieczystości zmieszane nadal można znaleźć telewizory, elementy od pralek czy lodówek. W trosce o środowisko powinniśmy postępować z nimi zgoła inaczej. Wszystko co jest zasilane prądem można nieodpłatnie oddać na PSZOK lub do sklepu, w którym zakupiliśmy nowe urządzenia.
  • Leków – przeterminowane i niepotrzebne leki to odpady, które budzą bardzo skrajne emocje. W żadnym wypadku nie wolno ich zakwalifikować do śmieci zmieszanych. W kontrakcie z naturalnym środowiskiem mogą one wywołać trudne do przewidzenia reakcje, gdyż składają się z wielu związków chemicznych. Dobrym miejscem pozbycia się ich są apteki oraz „gratowiska” zawierające wydzielone miejsca do ich składowania.
Kosze w kolorze czarnym zawierają nieomal wszystko
Kosze w kolorze czarnym zawierają nieomal wszystko