Wynajmij
ogrodzenie
online
waste24 profity 400x350 - Korzyści z wdrożenia Waste24
2021-11-03 Łukasz Kamiński

Wiele osób, zastanawia się jakie korzyści przyniesie wdrożenie Waste24. Nie ma w tym nic dziwnego skoro z zakupem dostępu do platformy odpadowej wiążą się określone nadzieje. Tymczasem nasz produkt przynosi różnorodne benefity. Nie sposób ich jednak zunifikować, gdyż zależą one stricte od grupy docelowej do której adresowane jest dane wdrożenie. Inne zalety Waste24 dostrzeże Samorząd, a jeszcze inne przeciętny mieszkaniec danej Gminy. Warto więc podzielić wartości dodane korzystania z platformy pod względem osób, które będą mogły wypróbować jej funkcjonalność. W chwili prezentują się one następująco:

Korzyści z wdrożenia Waste24

Mieszkaniec Gminy – dedykowany produkt: aplikacja „Moje Odpady”

Spora część mieszkańców naszego kraju odczuwa skutki nowego systemu gospodarowania odpadami. I choć niebawem od jego wprowadzenia minie niemal dekada to nadal Samorządy zmagają się z tymi samymi problemami. Sporą część z nich może rozwiązać aplikacja „Moje Odpady”. Nasz produkt miał swoją premierę w 2019 roku i rok rocznie zyskuje coraz to nowe funkcjonalności. W chwili obecnej za pomocą oprogramowania mobilnego mieszkaniec Gminy może przede wszystkim:

 • Sprawdzić terminarz odbioru odpadów – papierowy kalendarz przyczepiany magnesami na lodówkę nie zawsze zdaje swój egzamin. Można go np. zatłuścić lub pognieść przy okazji większych porządków. Problemy te nie występują przy korzystaniu z jego cyfrowej odsłony w postaci aplikacji na Androida i IOS. Nasz produkt umożliwia wgląd w tradycyjna rozpiskę z każdego miejsca na świecie.
 • Otrzymać przypomnienia – aby zorientować się w tym, kiedy wywożone są odpady nie trzeba wcale przeszukiwać aplikacji. Za pomocą wiadomości typu „push” można uzyskać przypomnienia o dowolnej porze dnia lub nocy. Dzięki temu każdy może bezproblemowo udostępnić pojemnik brygadzie wywozowej i cieszyć się z pustych koszy.
 • Sprawdzić jak posortować śmieciaplikacja „Moje Odpady” posiada wbudowany słownik odpadowy, który umożliwia sprawdzenie miejsca przeznaczenia większości przedmiotów z naszego otoczenia. Mieszkańcy mogą więc się zorientować, gdzie umieścić nieczystości, co do których miewają wątpliwości.
 • Zgłosić brak odbioruoprogramowania na Androida i IOS pozwala także komunikować się z Gminą i zgłaszać jej takie nieprawidłowości jak brak wywozu śmieci, czy uszkodzony pojemnik. Mieszkańcy nie muszą więc tym samym zgłaszać swoich potrzeb telefonicznie lub w formie pisemnej.
Korzyści z wdrożenia Waste24
Aplikacja “Moje Odpady” na Androida i IOS

 

Waste24 przynosi również korzyści Gminom, które zaplanują jego wdrożenie na swoim terenie. W chwili obecnej nasze rozwiązanie dostępne jest w kilkunastu Samorządach, a ilość wdrożeń systematycznie wzrasta. Platforma odpadowa rozwiązuje szereg problemów, które związane są z gospodarką odpadami. Do dominujących kwestii w tej materii zaliczyć możemy:

Samorząd – dedykowane produkty: aplikacja „Moje Odpady” i „Inwentaryzator”

 • Uporządkowanie terminarza odbioru odpadów – terminarz wywozu śmieci obejmuje 5 frakcji odpadów i może być dodatkowo rozbudowany o takie nieczystości jak np. gabaryty, czy też sprzęt elektro. Nie można mieć więc wątpliwości, że płynne rozeznanie się datach przyjazdu śmieciarek wymaga dużej dawki atencji. Z aplikacją „Moje Odpady” jest to wiele prostsze. W głównym oknie naszego oprogramowania widoczny jest multimedialny terminarz, który jest dodatkowo wspierany powiadomieniami. Tak zwane „pushe” działają bez dostępu do Internetu i przypominają mieszkańcom o konieczności udostępnienia pojemnika.
 • Wyższe poziomy recyklingu – od Samorządów oczekuje się osiągania coraz to wyższych poziomów recyklingu. Najlepszą drogą do ich uzyskania jest edukacja. Aplikacja „Moje Odpady” pozwala sprawdzić jak sortować śmieci przy pomocy wbudowanego słownika, który zawiera blisko 500 haseł. Dodatkową zaletą naszego produktu jest osobna wersja dla osób niedowidzących i dostęp do kilkuset ciekawostek ekologicznych, które przyczyniają się do budowania świadomości ekologicznej.
 • Kontrola stanu pojemników na odpady – kolejnym produktem, który tworzy platformę Waste24 jest aplikacja „Inwentaryzator”. Produkt ten został stworzony na bazie naszych doświadczeń związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji w terenie. „Apka” korzysta z geolokalizacji, która precyzyjnie umiejscawia kosze na mapach Google. Dzięki powyższemu pracownik Urzędu może mieć stały wgląd w ich położenie. Oprogramowanie przydaje się do kontroli firmy komunalnej w zakresie wypełnienia obowiązku dostarczenia mieszkańcom pojemników, a także przy spisywaniu koszy ulicznych czy też zbiorników na odpady zbierane selektywnie.
 • Ocena jakości segregacji – na Gminach spoczywa powinność przeprowadzania kontroli jakości segregacji. I choć póki co nie ma przepisów, które by obligowały to systematycznego sprawdzania pojemników to już wkrótce może to ulec zmianie. Kontrola prowadzona w terenie może być trudna do przeprowadzenia, chyba, że skorzystacie Państwo z naszej aplikacji. Jedną z funkcji „Inwentaryzatora” jest możliwość dostosowania go do potrzeb tego zadania. Efektem pracy naszego narzędzia będą raporty zawierające daty, godzinę oraz adres nieruchomości, gdzie dokonano weryfikacji.

 

Korzyści z wdrożenia Waste24
Korzyści z wdrożenia Waste24 – inwentaryzacja pojemników i ocena jakości segregacji

 

Waste24 został stworzony także z myślą o firmach komunalnych, które zajmują się obsługą klientów biznesowych. W podanym zakresie premiera naszego systemu miała miejsce w 2017 roku i od tego czasu jest on stale udoskonalany. Na chwilę obecną oprogramowanie pełni kompleksową rolę agregatora wszystkich procesów, które są związane wynajmem kontenerów, toalet oraz ogrodzeń tymczasowych. Z pomocą Waste24 dla firm komunalnych można przede wszystkim:

Firma wywozowa – dedykowany produkt: oprogramowanie Webowe Waste24, aplikacja „Kierowca”, aplikacja „Inwentaryzator”

 • Zarządzać zleceniami – w typowej firmie zajmującej się wywozem odpadów mamy do czynienia z dużą wielozadaniowością. Jest ona wynikową informacji, które spływają do danego przedsiębiorstwa i nad którymi trzeba w systemowy sposób zapanować. Waste24 rozwiązuje ten problem poprzez możliwość zebrania wszystkich napływających sygnałów w jednym miejscu. Oznacza to, że raz zapisana informacja automatycznie zamienia się w dyspozycję, którą można przekazać wybranemu kierowcy.
 • Zdalnie przekazywać polecenia – wielu właścicieli firm chciałby mieć możliwość przekazywania poleceń swojemu personelowi w trybie zdalnym. Tego typu sposobność daje bowiem większą elastyczność w zarządzaniu i pozwala zaoszczędzić czas. System do dyspozycji jest w pełni zintegrowany z aplikacja mobilną, która pozwala na pobranie potwierdzenia wywozu. Waste24 umożliwia tym samym śledzenie poczynań kierowców w trybie rzeczywistym.
 • Obsługa systemu BDO – każdy kurs pojazdu komunalnego powinien mieć odzwierciedlenie w odpowiednio wystawionej karcie przekazania odpadu. Tego typu dokumenty wystawiane są na portalu BDO, a ich przygotowanie może być czasochłonne. Z Waste24 problem ten nie występuje, gdyż oprogramowanie automatycznie tworzy wymagane dokumenty. Poprzez integrację z API BDO nie zachodzi potrzeba ciągłego logowania się do portalu, a same karty są widoczne w aplikacji mobilnej dla kierowców.
 • Lokalizacja kontenerów i pojemników na odpady – większość zleceń , które wykonuje firma komunalna wiąże się z koniecznością przewożenia kontenerów, toalet lub ogrodzeń. Przy dużym natłoku zadań można część z nich zagubić, a jeszcze inne mogą paść łupem złodziei. Waste24 eliminuje ten problem, gdyż faktyczne położenie kontenerów na odpady jest widoczne w czasie rzeczywistym. Nasze aplikacje mobilne po potwierdzeniu realizacji zlecenia wysyłają do systemy tzw. „ping”, który zamienia współrzędne geograficzne na faktyczny adres.
 • Prowadzenie rozliczeń z klientamiWaste24 posiada wbudowany moduł faktur, który pozwala nie tylko je wystawić ale także dostarczyć mailowo i rozliczyć. Dzięki powyższemu nie trzeba zaopatrywać się w zewnętrzny program do fakturowania. Plusem takiego rozwiązania jest fakt, że do rozliczeń trafiają automatycznie wszystkie zrealizowane dyspozycje. Nie istnieje zatem możliwość, aby którąś z nich pominąć.

 

Korzyści z wdrożenia Waste24
Aplikacja dla kierowców