Wynajmij
ogrodzenie
online
kody odpadow opakowaniowych 400x350 - Kody odpadów opakowaniowych
2020-06-22 Łukasz Kamiński

Współczesna rzeczywistość odpadowa jest inna od tej, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze dwadzieścia lat temu. Piętrzące się góry śmieci składają się głównie z nieczystości opakowaniowych. Za niniejsze zjawisko odpowiedzialna jest przede wszystkim nasza wygoda.

Mało kto bowiem gotuje dziś wszystko od podstaw, czy nie kupuje rozmaitych produktów przez Internet. Producenci poszczególnych dóbr wprost prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych pojemników, butelek i pudełek na oferowane przez nich dobra. Mają one za zadanie nie tylko wzmóc nasz popyt, ale i ochronić towar przed niekontrolowanym uszkodzeniem czy rozlaniem. Wszystko to sprawia, że warto pochylić się nad tym jakie są podstawowe kody odpadów opakowaniowych. W naszym najbliższym otoczeniu wyróżnić możemy przede wszystkim:

Popularne kody odpadów opakowaniowych

  • Kod 15 01 02 – to opakowania z tworzyw sztucznych. Typowym przedstawicielem tej grupy śmieci są przede wszystkim butelki po napojach oraz reklamówki i woreczki foliowe. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, finalnym przeznaczeniem tychże nieczystości są kosze koloru żółtego. W procesie recyklingu produkuje się z nich regranulat lub poddaje je odzyskowi energetycznemu.
  • Kod 15 01 01 – odpowiada za opakowania z papieru i tektury. Na tego rodzaju nieczystości stosuje się kosze w kolorze niebieskim. Głównym źródłem śmieci o kodzie 15 01 01 są przede wszystkim kartony i obwoluty od rozmaitych towarów. Używają ich powszechnie sprzedawcy Internetowi oraz pracownicy magazynów w celu konfekcjonowania dóbr dowożonych do sklepów i hipermarketów. Z reguły sklepy wielkopowierzchniowe przechowują papier w tzw. prasokontenerach. Umożliwia to nie tylko optymalne wykorzystanie posiadanej przestrzeni, ale i ogranicza konieczność częstych wywozów.
  • Kod 15 01 07 – bardzo często kody odpadów opakowanych reprezentuje również szkło. Odpad ten warto zbierać z uwagi na możliwość jego ponownego użycia niemal w całości. Dodatkowo śmieci ze szkła są ciężkie, a gromadzenie ich w sposób nieselektywny znacząco podnosi koszy wywozu śmieci zmieszanych. Typowi przedstawiciele tej grupy nieczystości to przede wszystkim butelki po piwie, winie i napojach bezalkoholowych.
  • Kod 15 01 04opakowania z metali są dziś niezwykle popularną formą pakowania takich produktów jak puszki z żywnością i napojami. Zgodnie z prawem należy je gromadzić w koszach na tworzywa sztuczne. W niektórych rejonach kraju puszki trzeba przed wrzuceniem do kosza wypłukać. Informację o tym obowiązku można znaleźć na naklejkach umieszczonych na kontenerach.

 

Kody odpadów opakowaniowych
Kody odpadów opakowaniowych