Wynajmij
ogrodzenie
online
kody odpadow komunalnych 400x350 - Kody odpadów komunalnych
2020-08-05 Łukasz Kamiński

W katalogu odpadów znajduje się bardzo duża liczba kodów, które porządkują i systematyzują przedmioty i substancje znajdujące się w naszym otoczeniu. Poprzez zhierarchizowanie nieczystości łatwiej jest nad nimi zapanować i znaleźć optymalne sposoby ich zagospodarowania. Z perspektywy mieszkańców najważniejsze są kody odpadów komunalnych.

I choć górę nad nimi biorą opisy poszczególnych frakcji to i tak warto się z nimi zapoznać. Z reguły wymienione są one w przetargu na wywóz śmieci ogłaszanym przez Gminy. Firmy komunalne muszą wykazać się pozwoleniami na ich transport i wiedzieć jak sobie z nimi poradzić. Do najpopularniejszych kodów odpadów komunalnych zaliczyć możemy:

Kody odpadów komunalnych

  • 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) – to wszystkie te odpady, które nie są zbierane w połączniu i nie nadają się do recyklingu. Ich inna nazwa to śmieci resztkowe. W realiach naszego kraju nieczystości o kodzie 20 03 01 gromadzi się w czarnych pojemnikach na śmieci, które mają pojemność od 60 do 7000 litrów (kontenery KP7 spotykane w zabudowie wielolokalowej). Odpadów zmieszanych nie wyrzuca się z reguły do worków, chyba że okresowo mamy do czynienia z ich nadmiarem.
  • 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) – papiery, gazety i kartony mają z reguły określoną przydatność do użycia. Po przewiezieniu czy przeczytaniu czegoś stają się one odpadem, którego musimy się pozbyć. Ustawodawca zadbał o to, aby śmieci o kodzie 15 01 01 odbierane były u źródła. Zbierane są one w koszach koloru niebieskiego, a czasami jako ich alternatywę stosowane są worki. Nadmiar powstałego papieru np. po przeprowadzce można za darmo dostarczyć do PSZOK.
  • 15 01 07 (opakowania ze szkła) – szkło jest niezwykle istotnym odpadem pod kątem osiągania odpowiednich poziomów recyklingu. Wpływ na taki stan rzeczy ma bardzo wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest oczywiście waga. Szkło jest ciężkie i warto zadbać o to, aby w całości poddawane było procesom recyklingowym. Odpad o kodzie 15 01 07 wrzuca się do pojemników lub worków w kolorze zielonym.
  • 15 01 02 i 15 01 04 (opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania z metali) – kody odpadów komunalnych opisują także opakowania z tworzyw sztucznych i metali. W obecnych czasach tego rodzaju śmieci jest objętościowo najwięcej. Jeśli jakieś kosze są przepełnione to najczęściej właśnie takie, które zawierają wyżej wymienione nieczystości. Rozporządzenie dotyczące odpadów wskazuje że śmieci z kodami 15 01 02 i 15 01 04 powinny być umieszczane w pojemnikch lub workach koloru żółtego.
  • 20 02 01 lub 20 01 08 (odpady ulegające biodegradacji i odpady kuchenne ulegające biodegradacji) – ostatnimi z odpadów, które są odbierane bezpośrednio z miejsc ich powstawania są śmieci bio. Wytwarzane są one w naszych kuchniach i ogrodach. Do ich przechowywania stosuje się worki lub pojemniki koloru brązowego.

 

Kody odpadów komunalnych
Kody odpadów komunalnych