Wynajmij
ogrodzenie
online
kody odpadow do bdo 400x350 - Kody odpadów do BDO
2019-12-29 Łukasz Kamiński

W przededniu Nowego Roku 2020 wiele osób zarządzających firmami bardziej niż nad kreacją Sylwestrową zastanawia się nad kwestiami związanymi z powstającą Bazą Danych Odpadowych. Nie ma w tym nic dziwnego skoro jest to jeszcze jedno obostrzenie przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Nie taki jednak diabeł straszny jak go malują. Osobiście wróżymy projektowi pod tytułem BDO falstart, a przedsiębiorcom wiele wyjątków od obowiązku rejestracji w systemie. W ślad za powszechną paniką wypada nam jednak pochylić się nieco nad kwestiami śmieciowymi w naszym otoczeniu biznesowym. Na pytanie jakie kody odpadu powinny znaleźć się w BDO nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każda działalność jest inna, a wiele na tyle specyficznych, że znają się na nich jedynie branżowcy. Patrząc na temat bardziej ogólnie najpopularniejsze kody odpadów do BDO to przede wszystkim:

Sklep z pojemnikamik na odpady

Kody odpadów do BDO

  • Odpady z grupy „15” – miliony firm w całej Polsce do swoich działań wykorzystują opakowania. W ujęciu odpadowym reprezentują one grupę „15”. Zaliczyć możemy tutaj takie kody odpadów do BDO jak np. 15 01 02 (torebki foliowe, reklamówki, folię strecz) oraz 15 01 01 (kartony, pudełka z tektury, czy papierowe tuty ). Tego typu śmieci mogą powstać u każdego kto cokolwiek pakuje by móc dostarczyć to później do swoich klientów. W myśl obowiązujących przepisów obowiązek rejestracji w BDO mają zarówno małe sklepiki osiedlowe jak i duże hurtownie czy też centra logistyczne.
  • Odpady z grupy „16”kody odpadów do BDO to także wszystko to co nie nadaje się do powtórnego użytku lub utraciło swoją przydatność. Możemy zaliczyć do tej grupy zarówno urządzenia elektryczne jak i towary, które utraciły swoją wartość handlową lub trzeba je wymienić na nowe. Typowi przedstawiciele tej grupy to np. 16 02 14 (zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13) czy też 16 03 80 (produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia).
  • Odpady z grupy „17” – branża budowlana wytwarza znaczne ilości odpadów. Jej typowi przedstawiciele to 17 01 01 i 17 01 07 (różne postacie gruzu) oraz 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). Kody te również należy ująć w swoim wpisie do BDO. Oczywiście wyżej wspomniane oznaczenia nie zamykają kwestii odpadowych w firmie zajmującej się budownictwem. Podaliśmy je jedynie jako przykład do zwrócenia Państwa uwagi na sposób poruszania się po zagadnieniach dotyczących nieczystości. Pełna wersja katalogu odpadów dostępna jest tutaj.

Aktualizacja przepisów BDO – stan na dzień 30.12.2019 r.

W dniu 30.12.2019 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu, które wyłącza niektóre kody odpadów z obowiązku rejestracji w BDO. Pełną listę kodów wraz z ilościami, prezentujemy poniżej:

Lp.Rodzaj odpadówKod odpadów1)Ilość odpadów [Mg]/rok
1Odpadowa masa roślinna02 01 03bez ograniczeń
2Odchody zwierzęce02 01 06bez ograniczeń
3Odpady z gospodarki leśnej02 01 07do 10
4Odpady metalowe02 01 10do 10
5Odpady kory i korka03 01 01do 20
6Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0403 01 05do 20
7Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172)08 03 18do 0,2
8Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12 01 01do 0,1
9Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych12 01 03do 0,05
10Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe13 02 08*do 0,02
11Opakowania z papieru i tektury15 01 01do 0,5
12Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 02do 0,5
13Opakowania z drewna15 01 03do 1
14Opakowania z metali15 01 04do 1
15Opakowania wielomateriałowe15 01 05do 0,5
16Opakowania ze szkła15 01 07do 0,5
17Opakowania tekstyliów15 01 09do 0,2
18Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*do 0,2
19Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymiex3) 15 01 11*do 0,05
20Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0215 02 03do 0,2
21Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1216 02 13*do 0,05
22Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1316 02 14do 0,1
23Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1516 02 16do 0,05
24Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8016 03 04do 0,2
25Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8016 03 06do 0,2
26Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 03 80do 0,1
27Baterie zawierające rtęć16 06 03*do 0,005
28Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)16 06 04do 0,02
29Inne baterie i akumulatory16 06 05do 0,02
30Magnetyczne i optyczne nośniki informacji16 80 01do 0,05
31Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów17 01 01do 10
32Gruz ceglany17 01 02do 10
33Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 03do 10
34Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych17 01 07do 10
35Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.17 01 80do 5
36Drewno17 02 01do 10
37Szkło17 02 02do 5
38Tworzywa sztuczne17 02 03do 5
39Miedź, brąz, mosiądz17 04 01do 5
40Ołów17 04 03do 5
41Cynk17 04 04do 5
42Żelazo i stal17 04 05do 5
43Cyna17 04 06do 5
44Mieszaniny metali17 04 07do 5
45Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0317 05 04do 20
46Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0117 08 02do 10

Kody odpadów do BDO
Kody odpadów do BDO