Wynajmij
ogrodzenie
online
kody odpadow do bdo 400x350 - Kody odpadów do BDO
2019-12-29 Łukasz Kamiński

W przededniu Nowego Roku 2020 wiele osób zarządzających firmami bardziej niż nad kreacją Sylwestrową zastanawia się nad kwestiami związanymi z powstającą Bazą Danych Odpadowych. Nie ma w tym nic dziwnego skoro jest to jeszcze jedno obostrzenie przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Nie taki jednak diabeł straszny jak go malują. Osobiście wróżymy projektowi pod tytułem BDO falstart, a przedsiębiorcom wiele wyjątków od obowiązku rejestracji w systemie. W ślad za powszechną paniką wypada nam jednak pochylić się nieco nad kwestiami śmieciowymi w naszym otoczeniu biznesowym. Na pytanie jakie kody odpadu powinny znaleźć się w BDO nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każda działalność jest inna, a wiele na tyle specyficznych, że znają się na nich jedynie branżowcy. Patrząc na temat bardziej ogólnie najpopularniejsze kody odpadów do BDO to przede wszystkim:

Kody odpadów do BDO

  • Odpady z grupy „15” – miliony firm w całej Polsce do swoich działań wykorzystują opakowania. W ujęciu odpadowym reprezentują one grupę „15”. Zaliczyć możemy tutaj takie kody odpadów do BDO jak np. 15 01 02 (torebki foliowe, reklamówki, folię strecz) oraz 15 01 01 (kartony, pudełka z tektury, czy papierowe tuty ). Tego typu śmieci mogą powstać u każdego kto cokolwiek pakuje by móc dostarczyć to później do swoich klientów. W myśl obowiązujących przepisów obowiązek rejestracji w BDO mają zarówno małe sklepiki osiedlowe jak i duże hurtownie czy też centra logistyczne.
  • Odpady z grupy „16”kody odpadów do BDO to także wszystko to co nie nadaje się do powtórnego użytku lub utraciło swoją przydatność. Możemy zaliczyć do tej grupy zarówno urządzenia elektryczne jak i towary, które utraciły swoją wartość handlową lub trzeba je wymienić na nowe. Typowi przedstawiciele tej grupy to np. 16 02 14 (zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13) czy też 16 03 80 (produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia).
  • Odpady z grupy „17” – branża budowlana wytwarza znaczne ilości odpadów. Jej typowi przedstawiciele to 17 01 01 i 17 01 07 (różne postacie gruzu) oraz 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). Kody te również należy ująć w swoim wpisie do BDO. Oczywiście wyżej wspomniane oznaczenia nie zamykają kwestii odpadowych w firmie zajmującej się budownictwem. Podaliśmy je jedynie jako przykład do zwrócenia Państwa uwagi na sposób poruszania się po zagadnieniach dotyczących nieczystości. Pełna wersja katalogu odpadów dostępna jest tutaj.

Zobacz również: wywóz gruzu Grudziądz

Aktualizacja przepisów BDO – stan na dzień 30.12.2019 r.

W dniu 30.12.2019 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu, które wyłącza niektóre kody odpadów z obowiązku rejestracji w BDO. Pełną listę kodów wraz z ilościami, prezentujemy poniżej:

Lp.Rodzaj odpadówKod odpadów1)Ilość odpadów [Mg]/rok
1Odpadowa masa roślinna02 01 03bez ograniczeń
2Odchody zwierzęce02 01 06bez ograniczeń
3Odpady z gospodarki leśnej02 01 07do 10
4Odpady metalowe02 01 10do 10
5Odpady kory i korka03 01 01do 20
6Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0403 01 05do 20
7Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172)08 03 18do 0,2
8Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12 01 01do 0,1
9Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych12 01 03do 0,05
10Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe13 02 08*do 0,02
11Opakowania z papieru i tektury15 01 01do 0,5
12Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 02do 0,5
13Opakowania z drewna15 01 03do 1
14Opakowania z metali15 01 04do 1
15Opakowania wielomateriałowe15 01 05do 0,5
16Opakowania ze szkła15 01 07do 0,5
17Opakowania tekstyliów15 01 09do 0,2
18Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*do 0,2
19Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymiex3) 15 01 11*do 0,05
20Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0215 02 03do 0,2
21Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1216 02 13*do 0,05
22Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1316 02 14do 0,1
23Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1516 02 16do 0,05
24Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8016 03 04do 0,2
25Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8016 03 06do 0,2
26Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 03 80do 0,1
27Baterie zawierające rtęć16 06 03*do 0,005
28Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)16 06 04do 0,02
29Inne baterie i akumulatory16 06 05do 0,02
30Magnetyczne i optyczne nośniki informacji16 80 01do 0,05
31Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów17 01 01do 10
32Gruz ceglany17 01 02do 10
33Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 03do 10
34Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych17 01 07do 10
35Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.17 01 80do 5
36Drewno17 02 01do 10
37Szkło17 02 02do 5
38Tworzywa sztuczne17 02 03do 5
39Miedź, brąz, mosiądz17 04 01do 5
40Ołów17 04 03do 5
41Cynk17 04 04do 5
42Żelazo i stal17 04 05do 5
43Cyna17 04 06do 5
44Mieszaniny metali17 04 07do 5
45Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0317 05 04do 20
46Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0117 08 02do 10

Kody odpadów do BDO
Kody odpadów do BDO