Wynajmij
ogrodzenie
online
jakie problemy rozwiazuje waste24 400x350 - Jakie problemy rozwiązuje Waste24 ?
2021-11-11 Łukasz Kamiński

Przedsiębiorcy bardzo często szukają sposobów na poprawę efektywności swojego biznesu. Nie ma się co dziwić skoro od wdrożenia skutecznych procedur zależy powodzenie całego biznesu.

W firmach, których istnieje przysłowiowy bałagan rodzą się różnego rodzaju nieprawidłowości, które osłabiają przedsięwzięcia z nawet największym potencjałem. Nie inaczej jest w branży związanej z gospodarowaniem odpadami. Jej komercyjna część, czyli wynajem kontenerów, ogrodzeń i toalet wymaga usystematyzowania wielu spraw, gdyż składa się z bardzo wielu aspektów. W przeprowadzeniu porządków pomaga  Waste24. Nasz system rozwiązuje takie problemy jak:

Jakie problemy rozwiązuje Waste24 ?

  • Aktualna wiedza na temat rozmieszczenia posiadanych zasobów – jedną z odpowiedzi na pytanie jakie problemy rozwiązuje Waste24 jest jego wykorzystania z celu uzyskiwania danych na temat bieżącego rozmieszczenia Państwa majątku. System realizuje to zadanie przy użyciu znaczników umieszczanych na mapach Google. Efektem takiego rozwiązania jest nie tylko płynniejsza rotacja posiadanym majątkiem, ale i aktualne informacje na temat jego dostępności.
  • Organizowanie pracy – duża część firm wywozowych posiada sporą liczbę zadań, które trzeba wykonać przy użyciu dostępnych pojazdów oraz osób. Bardzo często jest tak, że tylko dobra organizacja może sprawić, że zlecenia nie będą się piętrzyć i „przechodzić” na kolejny dzień pracy. Waste24 może wspomóc Państwa w przydzielaniu zleceń do odpowiednich kierowców i na bieżąco informować o postępach w ich realizacji.
  • Rozliczenia z kontrahentami – przeciętna firma komunalna wystawia dużą dokumentów rozliczeniowych. Wynikają one bezpośrednio z przeprowadzonych prac i bardzo często opierają się o posiadaną dokumentację. Problem zaczyna się w momencie, gdy część z nich ulega zniszczeniu bądź zagubieniu. Waste24 pozwala odtworzyć ze swojego archiwum każdy dzień pracy i automatycznie wystawić faktury, które później dostarczy pod wskazany adres email. Dzięki tej funkcjonalności firma nie traci pieniędzy i może się płynnie rozwijać.
  • Wystawianie kart na portalu BDO – aby odpowiedzieć na pytanie jakie problemy rozwiązuje Waste24 warto sięgnąć do obowiązującego prawodawstwa. To zaś stanowi jasno, że każdy ruch związany z przemieszczanie się odpadów musi być potwierdzony wystawieniem odpowiedniej karty przekazania odpadu. Waste24 automatyzuje tą czynność i zostawia większą przestrzeń dla dyspozytorów, którzy mają więcej czasu na realizację swoich właściwych obowiązków.

 

Jakie problemy rozwiązuje Waste24 ?
Jakie problemy rozwiązuje Waste24 ?

Zobacz także: