Wynajmij
ogrodzenie
online
stan techniczny pojemnikow 400x350 - Jak utrzymać właściwy stan pojemników ?
2019-01-10 Łukasz Kamiński

Pojemniki na odpady to nieodzowny element gospodarki komunalnej. Przy zbiórce śmieci wiele zależy nie tylko od ich jakości, ale również od sposobu postępowania z nimi. To jak będziemy traktować nasze zbiorniki nie tylko wpłynie na ich żywotność, ale również upłynni proces odbierania nieczystości.

Wykazanie się uważnością w powyższym zakresie niesie za sobą same pozytywy, a droga do osiągnięcia celu nie musi być wyboista. Chcąc utrzymać należyty stan sanitarny oraz techniczny pojemników wystarczy:

Jak utrzymać właściwy stan pojemników ?

  • Udostępniać je w dniu wywozu – nie ma nic gorszego od śmieci, które zalegają w pojemnikach tygodniami. Brak odbioru w wyznaczonym terminie może być powodem do nagromadzenia się ponadnormatywnej liczby worków z nieczystościami. Ze względu na ich zawartość bardzo często padają one łupem zwierząt leśnych oraz przydomowych. Jeśli nie chcemy tracić czasu na sprzątanie wystarczy pamiętać o terminach przyjazdu śmieciarek. Dobrym sposobem wydaje się umieszczenie w widocznym miejscu harmonogramu wywozu lub zainstalowanie aplikacji, która przypomni o odbiorach poszczególnych frakcji.
  • Myć w okresie letnim – w niektórych częściach naszego kraju, mycie pojemników odbywa się przy użyciu pojazdów specjalistycznych wyposażonych w specjalne głowice, które dozują wodę pod ciśnieniem. W przewadze jednak obowiązek odpowiedniego utrzymania koszy na nieczystości leży po stronie mieszkańców. W sezonie letnim powinno się przynajmniej jeden raz w miesiącu przepłukać swój zbiornik, przy użyciu odpowiednich płynów dezynfekujących. Tego typu czynności uchronią Państwa przed masowym zalęganiem się robactwa i zlikwidują nieprzyjemne zapachy.
  • Odpowiednio oznaczyć – stare porzekadło powiada, że: „jeśli coś jest do wszystkiego, to tak naprawdę nie służy niczemu”. Podobnie sprawy mają się z pojemnikami na odpady. Obowiązek zbierania pięciu frakcji śmieci, wymusza niejako ich odpowiednie konfekcjonowanie. Każdy ze zbiorników warto odpowiednio oznaczyć. Opisanie ich jako plastik, szkło, papier, bio i zmieszane nie tylko ustrzeże mieszkańców przez pomyłkami, ale również zwiększy porządek w pergoli śmietnikowej. Naklejki na pojemniki do nieczystości są podstawową skutecznej segregacji śmieci. Warto je zapytać o nie w lokalnym Urzędzie Gminy lub w razie potrzeby zakupić przez Internet.
Prawidłowy stan pojemników na odpady
Prawidłowy stan pojemników na odpady

Zobacz także: