Wynajmij
ogrodzenie
online
jak pozbyc sie smieci 400x350 - Jak pozbyć się śmieci ?
2018-11-28 Łukasz Kamiński

Nasze pojemniki, choć wysokiej jakości to jednak nie nadają się do zbiórki wszystkich typów odpadu. Głównym wpływ na taki stan rzeczy ma obowiązek segregacji, który spoczywa na mieszkańcach miast i Gmin.

Śmieci odbierane u źródła w systemie workowym lub pojemnikowym dzielimy na plastik, szkło, papier, bio i zmieszane. Pozostałe nieczystości najlepiej zutylizować w następujący sposób:

Jak pozbyć się śmieci ? Wywóz odpadów

  • Oddanie odpadów do PSZOK – na przeważającym obszarze naszego kraju można spotkać się z Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK). Ideą funkcjonowania tego typu miejsc jest możliwość pozostawienia odpadów, których nie można pozbyć się przy okazji zbiórki 5 podstawowych frakcji nieczystości. Do PSZOK można oddać np. baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny oraz leki a także śmieci z budowy. Dokładną listą nieczystości, które mogą być tam upłynnione posiada właściwy dla Państwa Urząd. Należy pamiętać, że na tzw. „gratowiskach” przyjmowane są raczej niewielkie ilości śmieci. Czyli jeśli chcecie Państwo pozbyć się np. opon to bardziej czterech niż czterdziestu.
  • Pozbycie się odpadów przy okazji zbiórki mobilnej – wiele Gmin w naszym kraju organizuje zbiórki o charakterze mobilnym. Są one alternatywą dla mieszkańców, którzy nie dysponują swoim własnym, lub dostatecznie dużym transportem. Warto dowiedzieć się, czy w Państwa harmonogramie wywozu nie są uwzględnione terminy zbierania gabarytów lub innych nieczystości, przewidzianych przez lokalny Samorząd.
  • Zamówienie kontenera – bardzo często jedyną alternatywą na pozbycie się odpadów jest zamówienie odpowiedniego kontenera. W wielu miejscach naszego kraju działają firmy komunalne, które trudnią się wynajem zbiorników na gruz, nieczystości o kodzie 17 09 04 oraz gabaryty. Tego typu usługi nie należą do najtańszych. Powodem takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie koszt utylizacji, niektórych rodzajów śmieci. Dobrym sposobem na poprawę niniejszego parametru cenowego jest odgórne założenie ilości potrzebnych pojemników. Czasami można uzyskać w ten sposób rabat. Wykonawcy prac chętniej na niego przystaną, jeśli będą wiedzieć że sprzedadzą Państwu więcej niż 1 pojemnik .

Jak pozbyć się śmieci ? Wywóz odpadów
Jak pozbyć się śmieci ? Wywóz odpadów

Zobacz także: