Wynajmij
ogrodzenie
online
harmonogram odbioru odpadow 400x350 - Harmonogram odbioru odpadów
2021-12-01 Łukasz Kamiński

W oparciu o harmonogram odbioru odpadów odbywa się wiele czynności, które realizują firmy zajmujące się świadczeniem usług komunalnych.

Kwestie realizacji harmonogramu wynikają przede wszystkim  z umów, które mają pozawierane tego typu podmioty. Odbiór nieczystości w ustalonych odstępach czasu wymaga określonej organizacji. Nie tylko trzeba pamiętać o kursach, ale i przygotować do ich realizacji określone dokumenty. Wszystkie te problemy rozwiązuje moduł „Trasy”, który jest dostępny w systemie Waste24. Pomoże on Państwu w takich kwestiach jak:

Harmonogram odbioru odpadów 

  • Przekopiowywanie zleceńharmonogram wywozu śmieci opiera się w dużej mierze o stale powtarzające się zlecenia. Ciągłe wprowadzanie tych samych kursów nie dość, że jest uciążliwe to jeszcze może powodować wiele błędów. Moduł „Trasy” odpowiada na wymagania kursów harmonogramowych pozwalając na ich przekopiowywanie w zadanym okresie czasu. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale i eliminować omyłki.
  • Przygotowywanie dokumentów środowiskowych – każdorazowe sporządzanie kart przekazania odpadów jest uciążliwe. Nie ma jednak sposobu, aby wyeliminować ten obowiązek i firmy komunalne muszą je przygotowywać, aby wypełnić obowiązki wynikające z ustawy. Na szczęście istnieją sposoby, aby przekopiowywać raz utworzone karty wedle swoich potrzeb. Tak przygotowana „trasówka” nie wymaga większego zaangażowania i można ją użyć nieskończona ilość razy.
  • Komunikacja z kierowcami – jedną z największych zalet Waste24 jest możliwość komunikacji z pracownikami za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Kierowca”. Za pomocą oprogramowania Webowego nie dość, że można utworzyć harmonogram odbioru odpadów to jeszcze go rozesłać do wybranych członków personelu. Polecenia przekazane „na odległość” są od razu zaopatrzone w kartę przekazania odpadów z systemu BDO.
  • Edycja harmonogramu – w trakcie działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa komunalnego harmonogram odbioru odpadów ulega licznym modyfikacjom. Jedne kursy z niego „wypadają” a jeszcze inne wydłużają go do osiągnięcia granic produktywności. Moduł „Trasy” pozwala nad tym zapanować i daje sposobność szybkiej edycji zgromadzonych danych. W ten sposób wszystkie zlecenia są cały czas aktualne przez co zwiększają się szanse na uzyskanie zadowalających efektów ekonomicznych.

 

Harmonogram odbioru odpadów - oprogramowanie Waste24
Harmonogram odbioru odpadów – oprogramowanie Waste24