Wynajmij
ogrodzenie
online
moje odpady harmonogram 400x350 - Harmonogram odbioru odpadów na Androida i IOS
2019-02-26 Łukasz Kamiński

Harmonogram odbioru odpadów na Androida i IOS to nie tylko oprogramowanie, którego celem jest przypominanie o aktualnych datach przyjazdu śmieciarek. Wdrożenie naszego oprogramowania wpływa pozytywnie na system zbiórki odpadów i podnosi poziomy recyklingu. Drugi ze wspomnianych czynników ma kluczowe znaczenie w kontekście wymagań ustawowych.

Na koniec 2019 roku Gminy muszą wykazać się odzyskiem na poziomie 40 %. Bez prawidłowej segregacji nieczystości wskaźnik ten pozostają w sferze iluzji. „Moje Odpady” mogą zmienić ten stan rzeczy za pośrednictwem:

Harmonogram odbioru odpadów na Androida i IOS

  • Dokładnych opisów zbieranych frakcji odpadów – zdecydowana większość mieszkańców naszego kraju zbiera śmieci z podziałem na 5 podstawowych frakcji. Zmieszane plastik, szkło, papier i bio to grupy odpadów do których klasyfikowane są przedmioty bezpowrotnie kończące swój żywot. Ich ponowne użycie będzie mniej uciążliwe, gdy trafią do właściwych koszy na śmieci. Aplikacja „Moje Odpady” ułatwia ten proces, gdyż zawiera w swojej strukturze opisy poszczególnych rodzajów nieczystości. Każda Gmina może je dopasować do lokalnych obostrzeń i sprawić, aby były zgodne z wymogami Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
  • Słownika odpadowego – „Moje Odpady wyposażyliśmy w słownik odpadowy, który można uruchomić za pośrednictwem lupy, widocznej w prawym rogu ekranu. Graficzne odwzorowanie przycisku „szukaj” jest proste do zauważenia i umożliwia „przeczesywanie” naszych zasobów celem odnalezienia miejsca przeznaczenia poszczególnych śmieci. Słownik odpadowy zawiera w bazie ponad 3000 najbardziej popularnych śmieci i stale ulega powiększeniu.
  • Możliwości poinformowania Gminy o brakach w odbiorze odpadów – wiele Gmin spotyka się z problemem nierzetelnych Wykonawców. Budzą oni frustrację mieszkańców swoją niefrasobliwością i brakiem realizacji ustalonego harmonogramu odbiorów. „Moje Odpady” posiadają narzędzie umożliwiające sporządzenie odpowiedniej dokumentacji zdjęciowej i przesłanie do organu nadzorującego informacji na temat nieobsłużenia danej nieruchomości.
  • Informacji na temat funkcjonowania PSZOK – nie wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym, można kolekcjonować w przydomowych zbiornikach. Część nieczystości, takich jak choćby gabaryty, czy chemikalia powinna trafić do wyspecjalizowanych punktów. Harmonogram odbioru odpadów na Android i IOS pozwala umieścić w jednej z zakładek dni oraz godziny otwarcia tego typu miejsc. Dzięki powyższemu śmieci problemowe znajdują właściwego adresata i nie zalegają w przydrożnych rowach oraz lasach.

 

Harmonogram odbioru odpadów na Androida i IOS
Harmonogram odbioru odpadów na Androida i IOS