Wynajmij
ogrodzenie
online
gdzie wyrzucac leki 400x350 - Gdzie wyrzucać leki ?
2021-01-12 Łukasz Kamiński

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zastanawiał się, gdzie wyrzucać leki. I choć wolelibyśmy nie mieć tego dylematu to niestety, czy się nam to podoba czy nie chorujemy. O tym jak ważne są kwestie dotyczące zdrowia przekonała nas obecna pandemia.

Nie będziemy jednak skupiać się na koronawirusie, który już i tak zmienił nasze życie, a spojrzymy na temat nieco szerzej. Kwestie zagospodarowania medykamentów są niezwykle  ważne z perspektywy środowiska. Substancje zawarte w lekach mogą nie tylko spowodować jego zanieczyszczenie, ale i przyczynić się do powstania superbakterii. Abstrahując od przemysłowego zagospodarowania substancji leczniczych nie do końca wykorzystane leki można oddać do:

Gdzie wyrzucać leki i inne odpady medyczne ?

  • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – aby odpowiedzieć na pytanie gdzie wyrzucać leki, warto zdać sobie pytanie z istnienia takich miejsc jak PSZOK. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów powstały po roku 2013 i stały się panaceum na bolączki związane z nietypowymi odpadami. Jednymi z nich są oczywiście leki. Prawidłowo funkcjonujący PSZOK powinien przyjąć od Państwa tabletki, syropy, maści i inne środki wykorzystywane w lecznictwie. Aby dowiedzieć się, gdzie tego typu miejsce znajduje się w Państwa pobliżu warto odwiedzić stronę Waszego urzędu Gminy. Z reguły PSZOKI – i maja określone godziny i dni otwarcia. Warto sprawdzić ich zakres, aby nie udawać się tam nadaremnie.
  • Aptek – chcąc dokładnie wiedzieć, gdzie wyrzucać leki nie można zapominać o aptekach. I choć w naszym kraju nie ma ustawowego obowiązku przyjmowania medykamentów przez tego typu przybytki to w wielu miejscach można spotkać specjalnie przygotowane pojemniki, które służą ich zagospodarowaniu. Można z nich skorzystać bezpłatnie, najczęściej będąc klientem danego punktu. Inna sprawa jest taka, że raczej do apteki nie będzie można oddać igieł, nakłuwaczy czy też opatrunków. Mogą być bowiem one źródłem zakażenia.
  • Osób obsługujących mobilne zbiórki odpadów – zapewnienie utylizacji odpadów medycznych w tym i leków leży w gestii Gmin. Prawo nie precyzuje jednak jak ten proces powinien przebiegać. W niektórych Samorządach poza stacjonarnymi punktami selektywnej zbiórki odpadów można się spotkać z możliwością oddania leków podczas mobilnych zbiórek odpadów. Pochwalamy tego typu zachowania, gdyż sprawiają one że mniej odpadów medycznych spłukiwanych jest w toaletach, czy składowanych w pojemnikach na odpady zmieszane.

 

Gdzie ma wyrzucać leki każdy z nas ?
Gdzie ma wyrzucać leki każdy z nas ?

Zobacz także: