Wynajmij
ogrodzenie
online
oplaty za wywoz odpadow 400x350 - Gdzie wnosić opłaty za wywóz odpadów ?
2019-09-29 Łukasz Kamiński

Wiele osób nie jest zadowolona z faktu, że opłaty za wywóz odpadów trzeba wnosić do Gminy. Z różnych względów jest to dla nich prawdziwym utrapieniem. W zależności od sytuacji, albo nie pałają specjalną miłością do podmiotu, który ich obsługuje, albo twierdzą, że jest ona zbyt wysoka.

Tymczasem przepisy mówią jednoznacznie. Od gminnego systemy zbiórki nieczystości nie ma odwrotu, a sama opłata działa w podobny sposób do podatków. Nie ma więc sensu próbować od niej uciec, gdyż może zakończyć się to dla nas bardzo niekorzystnie. Odpowiedzieć na pytanie, czy trzeba płacić Gminie za śmieci jest więc dość prosta. Przemawiają za nie takie aspekty jak:

Czy muszę opłaty za wywóz odpadów wnosić do Gminy ?

  • Prawo – lipiec 2013 roku przyniósł dla nas szereg zmian, które wywarły olbrzymi wpływ na dzisiejszy stan gospodarki odpadami. Do tego roku każdy mógł postępować z nieczystościami tak jak sobie tego życzył. Firmy komunalne konkurowały ze sobą tak jak każde inne i starały się przyciągnąć klientów ciekawą ofertą. Dziś podmiot obsługujący mieszkańców wyłaniany jest przez Gminy w drodze przetargu. Ten który wygra, ma monopol na obsługę danego terenu przez okres na jaki została zawarta umowa.
  • Względy praktyczne – nikt nie zabroni nam zawarcia umowy cywilno – prawnej z jakimkolwiek przewoźnikiem odpadowym. Nie jest to ani nielegalne, ani zabronione. Musimy jednak pamiętać, że Gmina i tak upomni się o swoje pieniądze. Osoby, które nie złożyły stosownych dokumentów muszą liczyć się z konsekwencjami. Jeśli więc wprowadziliśmy się do nowego domu to pierwszym krokiem powinna być wizyta w gminnej komórce odpowiedzialnej za wywóz śmieci. Zwlekanie z tym obowiązkiem skutkować będzie nałożeniem decyzji administracyjnej i naliczeniem opłaty „wstecz”.
  • Kwestie środowiskowe – w chwili obecnej selektywna zbiórka odpadów stała się obowiązkiem każdego z nas. Bez sprawnie działającego systemu będzie ona prawdziwą „kulą u nogi”. Tylko działania o charakterze globalnym uchronić nasz kraj przed karami za zbyt niskie poziomy recyklingu. Wnoszenie opłaty do Gminy nie sprawia, że zarabia ona na śmieciach. Pieniądze z deklaracji odpadowych przeznaczane są tylko i wyłącznie na wynagrodzenie dla przewoźnika i sfery administracyjnej.
Opłaty za wywóz odpadów wnosimy w Gminie
Opłaty za wywóz odpadów wnosimy w Gminie